5. deň deviatnika

5. deň deviatnika

Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia. (Mt 6, 33-34)

Môj život mal dve stránky: bola som šťastná, keď som bola s našimi sestrami v kolégiu. Ale keď prišli prázdniny...ach, vidieť moju mamu, ako žije s násilným Manuelom Morom, to bolo moje veľké utrpenie. Všetko som obetovala Bohu.

Ani Ankin život nebol jednoduchý. Žila počas vojny. Ale kým bol front ďaleko, život išiel ďalej. Anka mala už 16 rokov. Starší brat Miško už rozmýšľal nad ženbou. A Anka? Máj pred ich domom bol dôkazom, že je tu nejaký záujemca: veď Anka sa vedela postarať o domácnosť, aj sa každému prihovoriť, spievať aj tancovať, bola síce tichšia, ale srdečná.

Skús si dnes napísať svoje 3 dobré vlastnosti, vďaka ktorým môžes byť darom pre druhých.

Blahoslavená Laura Vicuňová, Cirkev ťa oslavuje ako vzor mladých. Bola si poslušná Svätému Duchu a čerpala si silu z Eucharistie, vypros nám milosť, o ktorú ťa s dôverou prosíme... Pomôž nám dosiahnuť hlbokú vieru, chrániť si čistotu, verne si plniť denné povinnosti, víťaziť nad nástrahami egoizmu a zla. Nech sme aj my úplne otvorení pre Božiu vôľu, dôveru k Panne Márii a lásku voči všetkým. Amen.
 
 
 
Všemohúci Bože, tvoja služobnica Anna Kolesárová radšej podstúpila smrť, aby si zachovala čistotu srdca a tela. Prosíme ťa, na jej orodovanie vypočuj túto prosbu … (teraz prednes svoju prosbu) aby sme ju mohli uctievať na oltári ako vzor čistoty a rastu v hodnotách, ktoré ukazujú cestu k pravej láske a k dôstojnému životu. O jej blahorečenie ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Laura

17.01.2018 09:30