5. deň deviatnika k blahoslavenej Laure Vicuni

5. deň deviatnika k blahoslavenej Laure Vicuni

Laura, v lete si trpela, pretože si bola ďaleko od priateliek a sestier z kolégia. Tiež aj preto, lebo mamin partner bol násilnícky a žila s ním nemravný život. Doma ste nemali hrejivé teplo rodinného krbu.

Preto Ťa dnes chceme prosiť o príhovor za silu pre všetky rodiny, v ktorých v tejto dobe vládne nepokoj, násilie a hnev. Prosíme o dar lásky, nežnosti a starostlivosti do rodín, manželstiev a priateľstiev. Prosíme o dar čistých vzťahov budovaných na vzájomnej dôvere a dôvere voči Bohu.

Lockdown bonus k 5. dňu deviatnika: Pozriem si sv. omšu online a poďakujem na nej za rodinu a priateľov. Zahrám si s blízkymi spoločenskú hru, karty, pexeso,... alebo si spolu spravíme chutný nedeľný obed či koláč a pozrieme dobrú komédiu.

Blahoslavená Laura Vicuňová,
Cirkev ťa oslavuje ako vzor mladých.
Bola si poslušná Svätému Duchu
a čerpala si silu z Eucharistie,
vypros nám milosť,
o ktorú ťa s dôverou prosíme...
Pomôž nám dosiahnuť hlbokú vieru, 
chrániť si čistotu, verne si plniť denné
povinnosti, víťaziť nad nástrahami egoizmu a zla.
Nech sme aj my úplne otvorení pre Božiu vôľu,
dôveru k Panne Márii a lásku voči všetkým. Amen

Kika

17.01.2021 00:00