6. deň deviatnika k blahoslavenej Laure Vicuni

6. deň deviatnika k blahoslavenej Laure Vicuni

Laura, Ty si ponúkla svoj život za spasenie svojej maminy Mercedes, aby sa obrátila k Bohu a odišla od Manuela Moru. Inšpirovala si sa slovami Ježiša: ,,Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov“.

Dnes Ťa chceme prosiť o príhovor za lekárov, zdravotníkov, sociálnych pracovníkov a všetkých ľudí, ktorí sa dennodenne obetujú pre druhých a sami seba v čase epidémie vystavujú nebezpečenstvu. Prosíme aj za seba samých, aby sme neváhali poslúžiť druhým, nehľadali výhovorky, ale riadili sa Božím slovom a mali otvorené srdcia pre potreby núdznych.

Lockdown bonus k 6. dňu deviatnika: Dnes urobím niečo pre svoje zdravie: zacvičím si, alebo si doprajem aspoň 15-minútovú prechádzku s dobre nasadeným rúškom.

Blahoslavená Laura Vicuňová,
Cirkev ťa oslavuje ako vzor mladých.
Bola si poslušná Svätému Duchu
a čerpala si silu z Eucharistie,
vypros nám milosť,
o ktorú ťa s dôverou prosíme...
Pomôž nám dosiahnuť hlbokú vieru, 
chrániť si čistotu, verne si plniť denné
povinnosti, víťaziť nad nástrahami egoizmu a zla.
Nech sme aj my úplne otvorení pre Božiu vôľu,
dôveru k Panne Márii a lásku voči všetkým. Amen

Kika

18.01.2021 00:00