7. deň deviatnika

7. deň deviatnika

Ježiš povedal: "Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. (Jn 6, 35)

V kolégiu ma sestry naučili často sa stretávať s Ježišom v Eucharistii. Kaplnka nám bola srdcom domu. Opakovali sme si heslo Dominika Sávia: radšej zomrieť, ako zhrešiť.

Situácia vo Vysokej nad Uhom bola vážna. Pán farár dal svojim farníkom možnosť vyspovedať sa. A tak aj Anka sa mohla jeden pondelkový večer ísť na spoveď. V ťažkej situácii bola pre všetkých útechou možnosť prijať Ježiša v Eucharistii. Anka bola posilnená.

Dnes si nájdi čas na sv. omšu alebo na modlitbu pred Eucharistiou

Blahoslavená Laura Vicuňová, Cirkev ťa oslavuje ako vzor mladých. Bola si poslušná Svätému Duchu a čerpala si silu z Eucharistie, vypros nám milosť, o ktorú ťa s dôverou prosíme... Pomôž nám dosiahnuť hlbokú vieru, chrániť si čistotu, verne si plniť denné povinnosti, víťaziť nad nástrahami egoizmu a zla. Nech sme aj my úplne otvorení pre Božiu vôľu, dôveru k Panne Márii a lásku voči všetkým. Amen.
 
 
 
Všemohúci Bože, tvoja služobnica Anna Kolesárová radšej podstúpila smrť, aby si zachovala čistotu srdca a tela. Prosíme ťa, na jej orodovanie vypočuj túto prosbu … (teraz prednes svoju prosbu) aby sme ju mohli uctievať na oltári ako vzor čistoty a rastu v hodnotách, ktoré ukazujú cestu k pravej láske a k dôstojnému životu. O jej blahorečenie ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Laura

19.01.2018 09:30