9. deň deviatnika

9. deň deviatnika

Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo. (Jn 15,16)

Môj život smrťou neskončil. Ani moje poslanie. Aj dnes chcem byť tou, ktorá z neba pomáha všetkým, hlavne dievčatám, ktoré zažívajú podobné situácie ako ja. Ako blahoslavená som patrónkou utečencov a týraných žien.

Aj Ankin život má byť svetlom. Jej smrť zmiatla celú dedinu. Mali oslavovať slobodu po vojne a zrazu takáto nečakaná smrť. Pán farár, ktorý sa to dopočul, dojatý napísal do matriky: obeť svätej čistoty. To je poslanie Anky stále.

Dnes sa končí náš deviatnik. Ankin život, ako aj môj, bol prepojený so stálou túžbou uchovať si čisté srdce. Nie vždy sa to každému darí. Ale Boh chce stáť v tejto snahe pri nás, aj keby sme padali. Skús si dnes vymodliť vliatu čnosť čistoty: keď si slabá, keď si v pokušeniach, aby Boh ťa posilňoval a chránil pred hriechom. Ja a Anka sa za teba budeme prihovárať tiež :)

Blahoslavená Laura Vicuňová, Cirkev ťa oslavuje ako vzor mladých. Bola si poslušná Svätému Duchu a čerpala si silu z Eucharistie, vypros nám milosť, o ktorú ťa s dôverou prosíme... Pomôž nám dosiahnuť hlbokú vieru, chrániť si čistotu, verne si plniť denné povinnosti, víťaziť nad nástrahami egoizmu a zla. Nech sme aj my úplne otvorení pre Božiu vôľu, dôveru k Panne Márii a lásku voči všetkým. Amen.
 
 
 
Všemohúci Bože, tvoja služobnica Anna Kolesárová radšej podstúpila smrť, aby si zachovala čistotu srdca a tela. Prosíme ťa, na jej orodovanie vypočuj túto prosbu … (teraz prednes svoju prosbu) aby sme ju mohli uctievať na oltári ako vzor čistoty a rastu v hodnotách, ktoré ukazujú cestu k pravej láske a k dôstojnému životu. O jej blahorečenie ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Laura

21.01.2018 09:30