9. deň deviatnika k blahoslavenej Laure Vicuni

9. deň deviatnika k blahoslavenej Laure Vicuni

Laura, Ty si naplno prijala všetko, čo si dostala a našla si tak samú seba. Verila si Bohu, nechala si sa Ním viesť, pretože si vedela, že pre Teba pripravil to najlepšie. Tvojím cieľom bolo nebo, večnosť. Podobný odkaz nám zanechal aj blahoslavený Carlo Acutis: ,,Už od počiatku sme v nebi očakávaní. Všetci sa rodia ako originály, ale mnohí zomierajú ako fotokópie.“

Laura, dnes chceme na Tvoj príhovor vyprosiť milosti pre rozvíjanie všetkých našich darov, aby sme ich nezakopávali - ako to spravil zlý sluha v podobenstve s talentami vo Sv. Písme, ale aby sme ich používali v plnosti a starali sa o ne. Aby sme nezabúdali, že nič nie je naše, ale že všetko patrí Bohu. On nám zveril naše dary, rodinu, okolie, zdravie, telo aj dušu. Prosíme, aby sme dokázali všetko naplno prijímať, naplno dávať a starať sa o to.

Lockdown bonus k 9. dňu deviatnika: Spravím dnes niečo pre rozvinutie svojho talentu (záľuby), ktorý mám (kreslenie, tanec, spev, hudba, šport…) a o výsledok sa podelím s niekým blízkym.


Blahoslavená Laura Vicuňová,
Cirkev ťa oslavuje ako vzor mladých.
Bola si poslušná Svätému Duchu
a čerpala si silu z Eucharistie,
vypros nám milosť,
o ktorú ťa s dôverou prosíme...
Pomôž nám dosiahnuť hlbokú vieru, 
chrániť si čistotu, verne si plniť denné
povinnosti, víťaziť nad nástrahami egoizmu a zla.
Nech sme aj my úplne otvorení pre Božiu vôľu,
dôveru k Panne Márii a lásku voči všetkým. Amen

Kika

21.01.2021 00:00