Správy


5.deň: Hore

5.deň: Hore

správa |

„Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha! Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi! Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. A keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s nám v sláve.“ (1Kol 3, 1-4) Čítať ďalej »


4.deň: Maličký

4.deň: Maličký

správa |

„V tej hodine zaplesal v Duchu Svätom a povedal: "Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.“ (Lk 10, 21) Čítať ďalej »


3.deň: Máš čo dať

3.deň: Máš čo dať

správa |

„Bude to tak, ako keď ktosi odchádzal na cestu, zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok; jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden — každému podľa jeho schopností — a odcestoval. Ten, čo dostal päť talentov, šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť. Podobne aj ten s dvoma získal ďalšie dva. Ale ten, čo dostal jeden, odišiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl.“ Čítať ďalej »



1. deň: Cesta

1. deň: Cesta

správa |

„Pobežím po ceste tvojich príkazov, lebo ty dávaš môjmu srdcu odvahu. Pane, ukáž mi cestu svojich prikázaní a ja vždy pôjdem po nej. Daj mi chápavosť a ja tvoj zákon zachovám a celým srdcom sa ho budem pridŕžať. Priveď ma na chodník svojich príkazov, lebo som si ho obľúbil.“ (Ž119,32-35) Čítať ďalej »


Poď pomáhať

Poď pomáhať

správa |

Máš veľa peňazí a nevieš čo s nimi? Alebo máš málo peňazí a rozmýšľaš, ako ich čo najlepšie zúročiť? Investuj do formácie mladých a do ich hľadania povolania. Čítať ďalej »