Správy


Týždeň modlitieb mladých za mladých

Týždeň modlitieb mladých za mladých

správa |

Počas týždňa od 15. do 22. mája 2016 bude prebiehať na celom Slovensku podujatie s názvom Týždeň modlitieb mladých za mladých pripravované Radou pre mládež a univerzity KBS v spolupráci s Komisiou pre mládež Spišskej diecézy. Čítať ďalej »


Registrácia na SDM do konca mája!

Registrácia na SDM do konca mája!

správa |

Kto ju spustil? Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS) a Kanet, n.o. v spolupráci so slovenskými diecézami, rehoľami a mládežníckymi organizáciami na celom Slovensku, medzi ktoré patrí aj naša Laura! Čítať ďalej »
Rada pre mladých a o mladých

Rada pre mladých a o mladých

správa |

Rada mládeže Slovenska reprezentuje s 22 mládežníckymi organizáciami takmer 60 tisíc detí a mladých ľudí. RmS v roku 2016 zastrešuje proces Štruktúrovaného dialógu. Štruktúrovaný dialóg je názov pre spoločné diskusie mladých ľudí a ľudí s rozhodovacou právomocou. Čítať ďalej »