AKCIA ANIMÁTOR

AKCIA ANIMÁTOR

Dnes, 27. 09. 2019, okolo 14:00 hod. začali do Banskej Bystrice prúdiť davy mladých animátorov z celého Slovenska, aby sa stretli na #aabb.

Je čas vystrčiť hlavu z vlastnej bublinky a objaviť nové svety! AABB – Akcia Animátor je celoslovenské stretnutie saleziánskych animátorov a animátoriek. 

Už od skorého rána tím dobrovoľníkov (cca 120 ľudí) pracoval na tom, aby bolo všetko pripravené. 


 

Po registrácii v Misijnom dome sa účastníci zišli na Námestí SNP, kde sa vzájomne spoznali a roztancovali Banskú Bystricu. Oficiálne ich privítali moderátori podujatia Barbora a Filip, hlavní organizátori, priímátor mesta Ján Nosko a viceprimátor Milan Lichý.


Po programe na námestí sa dav animátorov presunul do farského kostola Nanebovzatia Panny Márie na slávnostnú svätú omšu, ktorú celebroval otec biskup Mons. Marián Chovanec.


V týchto chvíľach sa už všetci presúvajú na ubytovanie - či už do rodín alebo na školy.

#akciaanimator #objavsvetykdesusvati

 

Toto podujatie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Laura

28.09.2019 11:14