Čaká nás Týždeň Laudato Si

Čaká nás Týždeň Laudato Si

Od 21. do 28. mája budeme sláviť Týždeň Laudato Si pri príležitosti ôsmeho výročia vydania encykliky Laudato Si.

Každoročné oslavy sa stali spôsobom, ako sa všetci katolíci môžu spojiť a tešiť sa z krokov, ktorý sme urobili pri uvedení Laudato Si do života, a zaviazať sa, že sa budú naďalej modliť a konať pre náš spoločný domov. Myšlienka tohto roka je Nádej pre Zem. Nádej pre ľudstvo.
Môžete ho sláviť spolu s celou Cirkvou tým, že sa zapojíte do aktivít, ktoré podporia myšlienky encykliky.
 
V našej organizácii sme začali sláviť už 14.5. worshopom: Udržateľnost v každodenných maličkostiach a rozhodnutiach. Ako sa vyjadrila lektoriek workshopu: “Mňa dnes sprevádza myšlienka, že možno téma ekológie a udržateľnosti je pre ľudí stále neatraktívna, alebo si pred ňou zakrývajú oči, nie sú ochotní spraviť zmenu… a tak si uvedomujem, že k ekologickému spôsobu života naozaj nemôže byt človek donútený ani dotlačený, ale naopak by k tomu mal človek prirodzene smerovať, byť inšpirovaný a ochotný povedať si: áno, chcem byť súčasťou prírody a starať sa o ňu. Malo by to vychádzať z vnútra, z tej Božej stopy ktorá je v nás zanechaná a prirodzená.”
 
V tomto týždni vás pozývame spojiť sa v modlitbe. Inšpiráciou pre nás môže byť aj film List (The Letter), ktorý rozpráva príbeh štyroch osôb, ktorých sa osobne dotkla klimatická kríza a ktorí cestujú do Ríma, aby sa stretli s pápežom Františkom. Môžete si ho pozrieť či už v rodine alebo v stredisku, spoločenstve. Nebojte sa zorganizovať aj spoločné premietanie tohto filmu.
 
Konkrétnym vyjadrením môže byť aj zapojenie sa do aktivít ako je čistenie svojho okolia “Upracme Slovensko” alebo pomocou ľuďom vo vašom okolí, ľuďom bez domova, seniorom, ľuďom na okraji spoločnosti
.
Počas týždňa sa uskutoční niekoľko celosvetových podujatí vrátane podujatia venovaného filmu The Letter v sobotu 27. mája a ukončenia týždňa v nedeľu 28. mája slávnosťou Zoslania Ducha Svätého.
 
Viac informácií nájdete na stránke laudatosiweek.org/en/, vyplnením formulára sa zaregistrujte a získajte najnovšie informácie.
 

Laura

19.05.2023 10:01