Dôvod na RADOSŤ

Dôvod na RADOSŤ

Ďakujeme za každý prejav lásky, dobra a nádeje, ktoré ste darovali druhým. Aj nám:) Vyprosujeme vám stále viac lásky v každom dni budúceho roka 2021 ...

... vedie nás nádej a preto

vám vyprosujeme, aby Ježiš, ktorý ožiaril Betlehemskú noc svojím príchodom, nech aj Váš život osvetlí svetlom radosti, lásky a pokoja !

 

 

Laura

23.12.2020 09:58