Ensamble

Ensamble

Slovenský organizačný tím Svetových dní mládeže (ďalej ako SDM) dnes vyhlásil konkurz v rámci projektu Ensamble 23.

Ensamble je názov zvolený pre skupinu dobrovoľných umelcov, ktorí budú súčasťou oficiálneho obsadenia hlavných podujatí počas stretnutia mladých v Lisabone.


“Touto iniciatívou chceme dať príležitosť premeniť umelecký proces na pastoračnú a kultúrnu výzvu, ktorá spája rôzne kultúry a podporuje rozmanitosť.” povedala Chiara Kollmeder zodpovedná za medzinárodné vzťahy v rámci SDM.


Matúš Reiner, tajomník Rady pre mládež a univerzity tiež vyzval mladých, aby sa zapojili do tejto výzvy: “Je to jedinečná príležitosť reprezentovať Slovensko na medzinárodnom podujatí. Máme mnoho mladých, ktorí sú talentovaní a verím, že využijú túto možnosť.”


Podmienkou prihlásenia je umelecká zdatnosť v niektorej oblasti - spev, tanec, hra na hudobný nástroj a pod.; znalosť anglického jazyka na komunikatívnej  rovni; uchádzači musia byť plne k dispozícii od 12.6. 2023 v Lisabone až po ukončenie SDM za účelom intenzívnych skúšok a vystupovania.


Okrem ubytovania, stravy, poistenia a dopravy zdarma v rámci hlavného mesta Portugalska, lídri projektu Ensabmle 23 sľubujú nezabudnuteľný zážitok plný radosti, ale aj odvahy prekonávať prekážky v rámci intenzitných skúšok a potom aj následnom prevedení kultúrneho programu, ktorý si pripravia.


Vyplnením formulára s osobnými údajmi a doterajšími skúsenosťami sa môžete prihlásiť do konkurzu v rámci Slovenska do 27.3. 2023. V priebehu ďalšieho týždňa vybraní uchádzači sa dozvedia o ďalšom postupe.


Viac informácií o projekte “Ensamble 23” ako aj o SDM nájdete na - Svetové dni mládeže (svetovednimladeze.sk)

Laura

21.03.2023 14:04