Keď školenie je radosť

Keď školenie je radosť

Predsedníčky a mladí zo strediskových rád sa školili, radovali a uvažovali ...

Pred treťou adventnou nedeľou začalo školenie pre predsedníčky a členov strediskových rád.

A čo zažili?

... otužili vzťahy teambildingovou hrou - každý mal nejaký handicap (napr. frflanie v stredisku, nespolupráca stredísk, vyhorenie predsedníčky, neochota ...) a niekto mohol druhého vyliečiť splnením úlohy - všímavosť na mieste a snaha pomáhať sa  cenila vysoko :)

... školenie ako písať projekty - čo je cieľ, propagácia, východiká ... proste všetko ohľadom písania a hľadania zdrojov, na čo myslieť a čo neopomenúť - rady nad zlato

... príprava na strategické plánovanie - swot analýza strediska

... informácie z prvej ruky od riaditeľky a predsedníčky združenia, ktoré sú vzácnejšie ako drahokamy ....

 

... najcennejšie bolo, že sme sa znova stretli, vymenili si skúsenosti, zážitky a nápady ... spoznali nových členov a povzbudili sa v radosti z toho, čo robíme pre mladých  a detí v LAURE :)))

 

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

 

Laura

18.12.2019 16:30