Kurz 7 NÁVYKOV

Kurz 7 NÁVYKOV

Prihláste sa do nového ročníka kurzu 7 NÁVYKOV, školenia prispôsobeného realite saleziánskeho prostredia, ktorý organizuje Domka pre záujemcov zo stredísk a saleziánskej rodiny.

Školenie je priestorom intenzívnej práce na sebe, svojich vzťahoch a zamyslenia sa nad obsahom i spôsobom realizácie svojho poslania. Určené je pre každého, kto si chce zlepšiť svoje pracovné aj mimopracovné výsledky, vzťahy s druhými a spôsob, ako prežíva svoj život. Školenie vychádza z knihy Stephena R. Coveyho „7 návyků skutečně efektivních lidí“ a tvorí základ pre zefektívnenie a skvalitnenie vedenia (leadership) na osobnej, medziľudskej, tímovej aj manažérskej úrovni.

Viac o obsahoch školenia sa dočítate na www.franklincovey.cz v časti Rozvojové programy a semináře.

Termín a miesto

Pre absolvovanie školenia je nutné zúčastniť sa všetkých troch stretnutí, ktoré sa uskutočnia v priestoroch Chata Borovica 013/03 Varín (http://www.chataborovica.sk/). 

1. kurz: 9. 2. - 11. 2. 2018 (piatok - nedeľa)
2. kurz: 2. 3. - 3. 3. 2018 (piatok - sobota)
3. kurz: 13. 4. - 15. 4. 2018 (piatok - nedeľa)

Stretnutia začínajú v piatok o 18:30 večerou a končia v nedeľu o 18:00. Výnimkou je druhé stretnutie, ktoré končí v sobotu večer cca o 19:00.

Poplatok
Účastnícky poplatok za celé školenie (3 kurzy) pre členov Domky je vo výške 80€.

Pre účastníkov, ktorí v roku 2017 nie sú členmi Domky je účastnícky poplatok vo výške 90€.

V cene školenia je zahrnuté ubytovanie, strava 3x denne, manuály pre účastníka, náklady spojené s organizáciou a programom školenia. 

Údaje k platbe prevodom:
č. účtu: IBAN: SK76 0900 0000 0050 6289 6757
variabilný symbol: 201801
správa pre prijímateľa: meno a priezvisko účastníka

Požiadavky na uchádzača
•    vek minimálne 21 rokov
•    líderské predpoklady
•    skúsenosť s priamym vedením a sprevádzaním ľudí
•    motivácia pracovať na sebe, ochota konfrontovať sa a učiť novým veciam

 

Prihlásiť sa môžete poslaním životopisu a motivačného listu e-mailom na adresu 7navykov@domka.sk do 15. 12. 2017.
 

Motivačný list by mal obsahovať aj informáciu o:
•    dôvodoch záujmu o účasť na školení
•    skúsenostiach uchádzača (angažovanosť, líderstvo, sprevádzanie)
•    oblastiach záujmu uchádzača
•    možnom prínose školenia pre uchádzača
 

Deadline na prihlásenie: 15. 12. 2017

Deadline na úhradu účastníckeho poplatku: 31.12.2017

 

Zdroj: www.domka.sk

Laura

23.10.2017 13:24