Laura Vám praje radostné sviatky!

Laura Vám praje radostné sviatky!

Opäť tu máme čas vianočný...

...a tak Vám chceme popriať v mene celého mediálneho tímu a ústredia Laury pokojné, požehnané a radostné Vianoce a taktiež úspešný a radostný Nový rok 2018! :)

Laura

23.12.2017 14:01