Máme nové predsedníctvo !!

Máme nové predsedníctvo !!

Na mimoriadnom valnom zhromaždení sme online volili členov predsedníctva, kontrolnej a regrantingovej komisie.

Predsedníctvo sa stretlo na mimoriadnom valnom zhromaždení v Dubnici nad Váhom, aby sa online spojilo so strediskami a ich strediskovými radami. Programom bola predovšetkým voľba nových členov do orgánov Laura, združenie mladých.

 

Napriek nepriaznivej situácií počas korony doby, kedy boli naše strediská zavreté a nemali sme priamy kontakt s mladými a dobrovoľníkmi, sa našli mladí animátori, ktorí chcú svoj čas, schopnosti a  chuť venovať dobrovoľničeniu v predsedníctve, kontrolnej či regrantingovej komisii. "Veľmi pozitívne som bola prekvapená ochotou mladých a ich veľkou veľkodušnosťou venovať svoj voľný čas v predsedníctve Laura, združenie mladých. Nie je jednoduché v dnešnej dobe svoj čas deliť aj v tejto sfére a verím, že táto služba bude aj pre ich osobný život prínosom," povedala riaditeľka ústredia Mária Nagyová. 

 

Po úvodnom privítaní sme si spoločne prešli volebný poriadok a predstavili voľbu prostredníctvom slido, kde je zabezpečená anonymnosť. Jednotliví kandidáti boli predstavení tým, kto ich menoval, prípadne sa predstavili priamo účastníkom mimoriadneho valného zhromaždenia a prítomným strediskovým radám. Počas stretnutia vládla príjemná rodinná atmosféra :-) 

 

A koho sme zvolili?

Predsedníčka - Marta Baňasová

Predsedníctvo

Janka Begáňová
Anna Magdolénová
Kristína Mervová
Andrea Pilná
Jana Tutková
Janka Urbanková
 
Kontrolná komisia 
Zuzana Koštová
Žofia Lukáčová 
Mária Orbanová
Anna Šutková
Monika Šavrnochová
 
Regrantingová komisia
Kristína Časnochová
Eva Komáčková
Lucia Smetanová
Mária Soročinová
Viktória Vasiľová
 
Vo funkcii riaditeľka ústredia ostáva Mária Nagyová.
Spoločná fotka s bývalým predsedníctvom, Andrea Pilná, Jana Tutková, Petra Vašková, Marta Baňasová, Zuzana Koštová, ktoré dávalo dušu do všetkého, čo pre Lauru, robilo, uvažovalo :-)
 
"Som veľmi vďačná predsedníctvu, za podporu, ktorú sme si si vedeli dať. Aj keď sme mali vela iných povinností, naplno sme sa vložili do svojej úlohy a vytvárali pekné spoloženstvo, ktoré sa podporovalo aj napriek tomu, že sme sa nemohli stretnúť naživo a veľa stretnutí bolo online," povedala predsedníčka Marta Baňasová
 

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

 

 

Laura

05.06.2021 12:14