Meška a Teendance v médiach

Meška a Teendance v médiach

Naše projekty v online prostredí zaujali ...

V uplynulých dňoch sme napriek nemožnosti priameho kontaktu uskutočnili 2 online podujatia, ktoré zaujali aj naše média.

 

Neformálne vzdelávanie Mediálna škola:

TV LUX   ... 0:28 - 2:27

Rádio Lumen ... 3:43-5:54
 

 

Tanešná súťaž TEENDANCE:

TV LUX ... 0:55-2:53

 

Viac info o súťaži na fb

Laura

10.11.2020 15:11