Mladí v karenténe

Mladí v karenténe

Rada mládeže Slovenska realizuje projekt, ktorý je zameraný na život mladých ľudí počas Korona krízy.

Zaujímajú sa, ako ste prežívali Korona krízu.

Do ktorých našich lauráckych prebiehajúcich aktivít ste sa zapojili?

Obajvili ste v tomto čase  nové záľuby?

Čo by ste poradili ostatným Laurákom, ako zvládať túto situáciu?

Naučila vás táto situácia niečo nové? ��

 

Ak áno, odpovedzte na uvedené otázky - tu

 

Ďakujeme :-)

Laura

16.05.2020 13:40