Nápad na stretko !

Nápad na stretko !

Dotýka sa nás. Chce nás tiež urobiť živými. To je posolstvo, ktoré nám Svätý Otec František pripomína v Christus Vivit, prvej posynodálnej exhortácií venovej špeciálne mladeži. Tento list píše vśetkým mladým kresťanom.

Tieto katechézy vznikli práve na základe tejto túžby Svätého Otca. Chceme, aby sa obsah a myšlienky Christus Vivit dostali k mladým ľuďom. Katechézy pripravujú kňazi, ktorí sa venujú pastorácií mládeže. 

 

Pre koho sú katechézy určené? 

Katechéza má slúžiť ako podklad pre animátora, vedúceho spoločenstva alebo katechétu. Keďže každá skupina mladých má svoje śpecifiká, odporúčame si na stretku text prispôsobiť podľa potreby. 

Každá katechéza je spracovaním jednej kapitoly z exhortácie. Ak si ju animátor načíta pred stretkom z dokumentu, bude to len prínosom, avśak prioritne nám nejde o to, aby tam zaznela presná citácia z Christus Vivit, ale aby obsah kapitoly bol živo podaný mladým

 

Cieľovou skupinou sú mladí približne vo veku birmovancov, koniec základnej, začiatok strednej školy. Samozrejme veríme, že ak by to chcel niekto pre starších, dokáže si to upraviť.

 

Stiahnúť tu

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt stretko detí

Laura

25.02.2020 14:36