Nápady na stretko online

Nápady na stretko online

Zozbierali sme niekoľko konkrétnych námetov, ktoré Vám ponúkame. Pracujte s nimi tak ako aj pri zvyčajných stretkách: využite to, čo sa Vám hodí, námety si prispôsobte svojmu stretku.

Súhrn hier, pomôcok na online stretká, ktoré sme pozdieľali na S.O.S. 4.3.2021
 

Univerzálne hry, ktoré fungujú aj v online aj v offline svete

 • BINGO – žrebovanie čísiel, víťazi: štyri rohy, diagonála, plné pole…
 • Kocky – bodovanie si vymyslíš alebo nájdeš na nete, len kocky musí mať každý vlastné
 • Obesenec – kresliť do ZOOMu, alebo použiť www.learningapps.org
 • Pantomíma – najlepšie, keď dáš tému alebo rovno píšeš slová hráčom do chatu
 • Origami výzva – na nete nájdeš plno návodov, kto origami dokončí skôr vyhráva
 • Kimova hra – klasika – ukážeš na 20-30s obrázok s množstvom predmetov, hráči musia uhádnuť, (napísať a poslať do chatu) čo najviac predmetov si zapamätali…
 • Kimova hra -  Čo chýba?  – ukážeš hráčom veci, obrázky na určitý čas, potom zoberieš jednu vec, tak aby to nevideli a oni musia uhádnuť, ktorá to bola
 • Spoločne napočítať do 10 / 20… – každý z účastníkov má zavreté oči, ak sa stane, že naraz povedia dvaja a viac ľudí jedno číslo, hra začína odznova.
 • Hádaj na čo myslím…
 • Kto som? – do chatu každého hráča napíšeš, kto je…, deti navzájom hádajú…
 • Letí, Letí, …       
 • Sadnúť si, postaviť sa – otázky a odpovede: áno = Sadnúť si, nie = Postaviť sa
 • ÁNO/NIE otázky – papier, na ktorom je napísané ÁNO a z druhej strany NIE
 • Kubo velí …       
 • Nájdite a prineste… – 10 vecí, 3 veci so spoločnou vlastnosťou
 • 2 pravdy, 1 lož – 3 vety a deti hádajú, ktorá je nepravdivá
 • Zážitky z detstva – každý povie nejaký príbeh z detstva, ostatní hádajú, či je pravdivý alebo vymyslený
 • Fotky z detstva – decká pošlú pred stretkom fotky z detstva, pripravíš koláž s fotkami a decká musia hádať, kto je to. Môžeš pridať aj fotky iných ľudí (animátori, celebrity)
 • Kresli podľa opisu – hráč sa snaží nakresliť niečo podľa opisu (napr.: nakresli kruh v ňom 2 bodky a pod nimi zaoblenú čiaru = smajlík)
 • 1 písmeno = veta – 1 písmeno = začiatočné písmeno na začiatku každého slova vo vete
 • Abecedný príbeh – začiatočné písmeno slov podľa abecedy. Výsledok – príbeh
 • Dokonči príbeh 1 – prečítaš časť príbehu a deti ho dokončia
 • Dokonči príbeh 2 – každý 1 slovo / každý 1 veta
 • Obrázkový príbeh – na základe niekoľkých obrázkov, ktoré nazdieľaš, musia hráči vytvoriť príbeh
 • Zoomed it out – zoomneš na nejaký obrázok a potom postupne odďaľuješ až kým neuhádnu čo to je
 • Uhádni zvuk – jeden hráč spraví nejaký zvuk (môže pustiť aj z telefónu), ostatní hádajú
 • Kde som? – hráči si zmenia background na nejaké miesto a ostatní musia hádať kde je
 • Sochy – pustíš hudbu a zastavuješ, podľa toho stoja aj hráči.

 

Laura

17.03.2021 17:55