Srdce na dlani

Srdce na dlani

Slávnostné udeľovanie regionálnych ocenení Srdce na dlani 2017, sa konalo dňa 7. decembra 2017 v Koncertnej sieni Dvorana VŠMU pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov, ktorý sa celosvetovo oslavuje 5. decembra a tiež Medzinárodného dňa koordinátorov dobrovoľníkov. Podujatie sa konalo pod záštitou primátora hlavného mesta SR Bratislavy, Iva Nesrovnala.

„Srdce na dlani“ je ocenenie Bratislavského dobrovoľníckeho centra, ktoré smeruje k zvýšeniu statusu dobrovoľníctva a k jeho rozvoju. Udeluje sa v rôznych kategóriach, okrem iného ide aj o ocenenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (jednotlivcov aj kolektívov) a ich projektov za dobrovoľnícku činnosť, ktorú vykonávajú bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných, v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja, ochrany životného prostredia, kultúry, výchovy a vzdelávania a pod.

Naše veľké ĎAKUJEME patrí sr.Evke Rušinovej :)

 

 

 

Laura

09.12.2017 11:16