Nové usmernenia

Nové usmernenia

Aktualizujeme usmernenia k činnosti k 1.3.2022

Na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí (ďalej len Vyhláška 24/2022) aktualizujeme usmernenia k činnosti.

Oproti poslednému usmerneniu sa rušia všetky režimy – ostáva režim základ. Konkrétne podmienky pre podujatie sa líšia podľa toho, či ide o nízko, či o vysoko rizikové podujatie.

Na všetkých stretnutiach, podujatiach naďalej platí všeobecne známe pravidlo R – O – R (rúško – odstup – ruky). Prosíme tiež o citlivé zváženie regionálnej situáciie

 

Stretká

Podmienky pre stretko sa odvíjajú od charakteru vysokorizikového hromadného podujatia:

 • maximálny počet účastníkov je 50
 • prekrytie dýchacích ciest respirátorom

Všeobecné pravidlá zostávajú stále platné: 

 • Pri vstupe do budovy zabezpečiť na viditeľnom mieste oznam.
 • Stretnutia LAURY sa môže zúčastniť iba osoba, ktorá nevykazuje zdravotné príznaky nakazenia vírusovým ochorením COVID-19 a to najmä zvýšenú teplotu, kašeľ, nádchu, bolesti v hrdle. 
 • Odporúčame, aby stretko netrvalo viac ako 90 minút.
 • Členovia LAURY majú nárok zahrnúť náklady na dezinfekciu do prevádzkových nákladov činnosti LAURY.
 • Na začiatku stretnutia zopakuje animátor usmernenia pre obnovenú činnosť (povinnosť nosenia respirátorov, rozostupy, dezinfekcia rúk, zákaz spoločného občerstvenia, účasť len za podmienky bezpríznakovosti ochorenia).
 • Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka – teplota nad 37 stupňov, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie), animátor aktivity bezodkladne zabezpečí jeho dopravenie domov. 
 • Každý organizátor zabezpečí, aby sa účastníci stretnutia kontaktovali v minimálnej možnej miere. Napriek bežným zvyklostiam sa obmedzí fyzický kontakt medzi účastníkmi a ruky sa nepodávajú.
 •  Pravidelne vetrať miestnosti.
 •  V prípade organizovania aktivity v priestoroch, za ktoré zodpovedá LAURA, musí byť vykonaná dezinfekcia povrchov a dotykových plôch pred a po stretnutí. Pri vstupe do budovy je k dispozícii dávkovač na alkoholovú dezinfekciu rúk a pri umývaní rúk zabezpečené jendorazové papierové obrúsky na utieranie.
 •  V prípade organizovania aktivity v priestoroch, za ktoré nezodpovedá LAURA, je potrebné dohodnúť dezinfekciu povrchov a dotykových plôch pred a po stretnutí so správcom priestorov. 

 

Jednodňové podujatia

Podmienky pre stretko sa odvíjajú od charakteru vysokorizikového hromadného podujatia:

Pre deti:

 • maximálny počet účastníkov 100
 • Riadia sa podmienkami pre stretká.

Pre animátorov:

 • maximálny počet účastníkov 50
 • Riadia sa podmienkami pre stretká.

 

Víkendové a viacdňové vzdelávacie podujatia - povolené pre max. počet účastníkov 50. 

Naďalej dodržiavame ako na všetkých podujatiach režim R – O – R (rúško – odstup – ruky).

Na víkendových podujatiach sa rušia všetky doterajšie obmedzenia, týkajúce sa obmedzenia počtu ľudí na izbách, či režimy OP, OTP, zoznamy účastníkov…  Upozorňujeme na povinnosť  dodržiavať zvýšenú frekvenciu vetrania priestorov a dezinfekcie dotykových plôch a konzumovať pokrmy výlučne po sediačky a obmedziť spoločné  občerstvenie v prestávkach.

Viac informácií vo Vyhláške č. 25/2022 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

 

Odporúčame pre strediská:

 • poprosiť účastníkov, aby si pred podujatím urobili samotest,
 • pokiaľ vykazujú príznaky ochorenia, mali blízky kontakt, alebo majú doma chorého člena rodiny, aby sa z podujatia odhlásili.

 

Celoslovenské podujatia:

 • vzhľadom na rizikovosť stretnutia ľudí z celého Slovenska dávame podmienku vstupu na podujatie  Ag negatívny samotest pre všetkých zúčastnených

 

Laura

01.03.2022 11:50