Otváral nám Písma - Emauzy II slovami Lucky

Otváral nám Písma - Emauzy II slovami Lucky

Prvý decembrový víkend, tzv. Mikulášsky, sa na Látkach konali Emauzy II, kurz pre ôsmich VIDES-ákov, ktorí prišli počúvať Pána.

Po prekvapivom piatkovom spoločnom príchode bez blúdenia v tme a po spoločnej večeri so sestrami Marikou a Monikou sme sa začali oboznamovať s tým, čo nás čaká, a to Lectio Divina.

Počas celého víkendu sme si postupne predstavovali krok za krokom jednotlivé časti tohto spôsobu modlitby so Svätým Písmom. Celé to bolo sprevádzané sprievodnými aktivitami na lepšie uvedomenie si toho, o čom to celé je. Nechýbala ani pomoc s hrabaním lístia alebo vytrhávaním buriny. Veď aj svätý Benedikt stále hovorieval „Ora et labora,“ čiže „Modli sa a pracuj." V programe bol čas aj na svätú omšu, modlitbu ruženca, ale aj voľný čas na oddych a rozhovory.

Na konci tohto víkendu sme si prakticky precvičili, ako sa modliť týmto spôsobom, aby to nebolo čisto len na teoretickej rovine. Absolvovali sme krátky „kurz hebrejčiny,“ upratali sme chatu a utekali na autobus, aby sme ďalej žili svoj každodenný život, avšak aspoň o trochu inak ako doteraz.

Lucka Nakatová

12.12.2015 22:45