Pascual Chávez vyzýva k radosti!

Pascual Chávez vyzýva k radosti!

Hlavný predstavený každý rok píše saleziánskej rodine posolstvo, kde vyzýva k prehĺbeniu určitého aspektu saleziánskej charizmy. Toto posolstvo sa nazýva Strenna alebo Heslo.

Heslo tohto roku  je: Prostredníctvom pedagogiky dobroty ponúkame mladým – ako don Bosco vychovávateľ – evanjelium radosti. Obsah je v rámci príprav na 200 rokov narodenia dona Bosca zameraný na prehĺbenie si poznania preventívneho systému v dnešných časoch.

Pascual Chávez v strene vyzýva členov saleziánskej rodiny, aby sa približovali k donovi Boscovi ako k vychovávateľovi. Aby sa nebáli prehlbovať jeho výchovný štýl založený na preventívnom systéme.

Taktiež vyzýva k tomu, aby sa nebáli medzi mladým žiť evanjelium radosti, ktoré pramení v Bohu, v zdroji opravdivej radosti; aby výchovu uskutočňovali srdcom a hľadali v mladých to, čo je dobré a v neposlednom rade, aby v nich formovali statočného občana a dobrého kresťana.

Na záver ešte jedna myšlienka z listu Pascuala Cháveza: „Don Bosco medzi mladými vypracoval svoj štýl života, svoje pastoračné a pedagogické dedičstvo, svoj systém, svoju spiritualitu. Saleziánske poslanie je zasvätenie sa, je to „prednostná láska“ k mladým a táto prednostná láska je, ako vieme, Božím darom. Je však úlohou našej inteligencie a nášho srdca rozvíjať ju a zdokonaliť.“

Celé posolstvo si môžete stiahnuť TU.

 

Laura

23.01.2013 00:00