Kam kráča Laura?

Kam kráča Laura?

Tretia septembrová sobota patrila strategickému plánovaniu. Zástupcovia stredísk sa stretli v Dubnici nad Váhom, kde spoločne rozmýšľali o prioritách a združenia na ďalších 6 rokov.

Príprava na vytvorenie strategického plánu sa začala minulý školský rok na valnom zhromaždení. V uvažovaní nás nezastavila ani náročná situácia, kvôli ktorej sme valné v marci museli presunúť do online priestoru. Možnosť spojiť sa s nami online tentokrát využili piati účastníci.
Začali sme predstavením predsedníctvom rozpracovaných priorít, nasledovala rolová hra. Štvorice dostali jednu líniu strategického plánu a každý jednotlivec si vylosoval svoju rolu; štatutárneho zástupcu združenia, člena strediskovej rady, kontrolóra alebo kritika. Takto sme sa mohli pozrieť na kroky nášho plánu, pričom bolo treba zapojiť kritické myslenie a vecné argumentovanie. Online účastníci sa v tomto prípade zahrali na porotu a každej prezentovanej debate pridelili body.
Po sv. omši a chutnom obede sme opäť v menších skupinách diskutovali o jednotlivých bodoch a ich následnej realizácii na lokálnej, ale aj celoslovenskej úrovni. Nakoniec sme všetkým zúčastneným poďakovali za mnohé užitočné podnety, na základe ktorých sa podarilo vytvoriť, veríme, že dobrý strategický plán na najbližších 6 rokov.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

 

Laura

24.09.2020 12:59