Príprava na P18 na stretkách s O2H

Príprava na P18 na stretkách s O2H

Ako tému pre SDM na rok 2018 vybral Svätý Otec doslova „anjelský“ hlas: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha.“ (Lk 1, 30) Téma nesie podtitul: Odvaha žiť v prítomnosti. Najbližšie Svetové dni mládeže budú v Paname, pre ktorú je voda mimoriadne kľúčová – je to krajina obmytá oceánmi...

...krajina známa svojím dychberúcim Panamským prieplavom, dažďovými pralesmi aj obdobím dažďov, kvôli ktorým sa SDM budú konať už v januári 2019! Predtým nás však čaká Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove.

Ak si známy vzorec vody H2O napíšeme a prečítame odzadu, dostaneme O2H resp. „o-dva-ha“. Predstavujeme vám spoločnú duchovnú prípravu na P18 aj SDM v Paname s názvom Odvážny rok, ktorá spája odvahu so symbolikou vody.

S odvahou spolu vykročme na cestu a nechajme sa dennodenne prekvapovať Bohom. On naše spoločné úsilie a zápas o dušu mladého človeka isto nenechá „len tak”. Ale o tom si sa isto už veľakrát sám presvedčil... Nenechajme si tie zázraky pre seba. Podeľme sa o ne! Objavme všetky možnosti komunikácie, aby sme svetu ponúkali vždy viac dobra. Pochopiteľne, chce to našu odvahu...

S vďakou za BOHaté ovocie, ktoré priniesli duchovné prípravy na NSM P15 (Čistý rok) a SDM 2016 v Krakove (Milosrdný rok) ponúkame vštkým, ktorí žijú s mladými a pre mladých spoločnú duchovnú prípravu na NSM P18 a SDM v Paname s názvom Odvážny rok.

Hlavnými postavami Odvážneho roka budú postavy z Jánovho evanjelia, ktoré niektorí biblisti nazývajú evanjeliom vody, ktorou je Kristus. Všetky postavy súvisia s vodou a odvahou – Ján Krstiteľ, panna Mária, Nikodém, Samaritánka, chromý pri rybníku Betsata, Peter, slepec pri rybníku Siloe, stotník pod krížom a Mária Magdaléna.
„Studnicou“ každej katechézy je list pre mladých, ktorý ponúka čerstvý dúšok odvahy. Autori listov sú skúsení sprievodcovia mladých ľudí dobre poznajúci ich smäd – o. biskup Marek Forgáč, biblista František Trstenský, kňazi Andrej Darmo, Patrik Balázs, Dominik Markoš a viacerí rehoľníci – františkán brat Filip Čierny, sestra vykupiteľka Chantal Fukasová, vincentín Pavol Noga a redemptorista Miroslav Bujdoš.
Neodmysliteľnou súčasťou katechéz budú originálne aktivity vhodné na hodiny náboženstva, na stretká, či na formáciu birmovancov. Pod tie sa podpíšu tri veľké spoločenstvá pracujúce s mládežou – saleziáni, Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže a Projekt Godzone.
Pokračujeme aj s pôvodnými adoráciami, ktoré rozvíjajú témy katechézy a ponúkajú možnosť prežiť ich v modlitbe. Ich autormi sú autori listov jednotlivých katechéz.
Novinkou Odvážneho roka bude „Máriina cesta“ – seriál, ktorý pripravujeme s rožňavským otcom biskupom Stanislavom Stolárikom, v ktorom predstavíme známe aj menej známe mariánske modlitby rečou mladých – ako vznikli, prečo vznikli a v čom spočíva ich sila.
Ku každej téme píšu talentovaní veriaci divadelníci pôvodný scenár na krátku divadelnú hru, ktorú môžete nacvičiť v škole, či vo farnosti. Hrať divadlo a postaviť sa pred publikum vyžaduje predsa riadnu dávku odvahy... . Odvážny rok zaujal aj kresťanských výtvarníkov, ktorí stvárnia rôzne odtiene odvahy do plošných, či priestorových umeleckých diel...
Každý mesiac vám darujeme originálnu pieseň z dielne najznámejších slovenských gospelových interpretov - Sima Martausová, Dominika Gurbaľová, Eva Hrešková, Heartbeat, Poetica Musica, F6, FireFly, Lámačské chvály a ESPÉ.

 

Odvážny rok začína 30. septembra 2018 – symbolicky v deň blahorečenia dona Titusa Zemana. Je dokonalým príkladom odvážneho mladého človeka, ktorý sa brodil v riekach, aby pomohol mnohým ďalším študovať v zahraničí. Voda a odvaha...

 

Prvú katechézy nájdete na webovej stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk,  odkiaľ sa budú dať všetky materiály bezplatne stiahnuť a verejne šíriť.


Za Radu pre mládež a univerzity KBS
PaedDr. Pavol Danko

Laura

08.10.2017 16:11