Rada pre mladých a o mladých

Rada pre mladých a o mladých

Rada mládeže Slovenska reprezentuje s 22 mládežníckymi organizáciami takmer 60 tisíc detí a mladých ľudí. RmS v roku 2016 zastrešuje proces Štruktúrovaného dialógu. Štruktúrovaný dialóg je názov pre spoločné diskusie mladých ľudí a ľudí s rozhodovacou právomocou.

Cieľom videí je upriamiť diskusiu o mládeži ku kľúčovým témam Predsedníctva Slovenska v Rade EÚ, ktorými sú podpora a rozvoj talentu a vytváranie atraktívneho a neformálneho prostredia pre mladých ľudí.
 
„Vo videách ukazujeme, ako môže neformálne vzdelávanie a správne vedenie  mladých ľudí formovať a rozvíjať ich potenciál. Zároveň z videí vyplýva dôležitá a nezastupiteľná úloha mentorov, učiteľov, rodičov, absolventov a dobrovoľníkov, ktorí sa mládeži venujú vo svojom voľnom čase,“ hovorí Katarína Batková, riaditeľka Rady mládeže Slovenska.
 
RMS pomáha mladým ľuďom presadiť svoje postoje pri tvorbe a realizácie politík a politikom tieto názory reflektovať. Štruktúrovaný dialóg je 
zároveň nástrojom pre občianske a politické vzdelávanie mladých ľudí – prostredníctvom svojej participácie v debatách, stretnutiach alebo konzultáciách majú možnosť poznávať reálne politické procesy a zapájať sa do nich.
 
„Príprava týchto 50 videí a textovej časti o práci s mládežou je súčasťou dlhodobého zámeru Rady mládeže Slovenska pokryť sféru občianskej spoločnosti, ktorá sa deťom a mladým venuje. Je to základ pre ďalší výskum v oblasti merania dopadu a kvality práce s mládežou, ktorý bude RmS realizovať v roku 2016,“ dodáva
 
Viac informácií:
Katarína Batková, výkonná riaditeľka RmS, batkova@mladez.sk, 
Irena Jenčová, PR manažérka RmS, jencova@mladez.sk,
 

 

Veronika Kužmová

09.03.2016 15:36