Zaži niečo viac - radosti roku 2023

Zaži  niečo viac - radosti roku 2023

Výročná správa združenia za rok 2023


Každoročne sa zverejňuje výročná správa združenia - malý leták so sumárom aktivít a činnosti združenia za uplynulý rok.

 

 

ĎAKUJEME

všetkým mladým ľuďom, animátorom a dobrovoľníkom, ktorí obetavo venujú svoj voľný čas

rôznym podujatiam, neformálnemu vzdelávaniu a iným aktivitám,

pri ktorých neváhajú šíriť pozitívne posolstvo.

 

Taktiež všetkým našim spolupracovníkom, rodičom a dobrodincom za ich neustálu podporu, priazeň a dôveru.

 

Výročná správa tu

Laura

01.04.2024 08:33