Saleziánske vzdelávacie kurzy

Saleziánske vzdelávacie kurzy

Saleziánsky pastoračný tím, ktorý tvoria zástupcovia Saleziánov dona Bosca, Dcér Márie Pomocnice, Domky - Združenia saleziánskej mládeže a Laury - združenia mladých, prichádza s novou ponukou 15 vzdelávacích podujatí na školský rok 2018/2019. Podujatia sú určené najmä pre animátorov a animátorky, dobrovoľníkov a pracovníkov mládežníckych stredísk, pastoračných centier, farností a hnutí.

Ponukový katalóg s predstavením jednotlivých vzdelávacích podujatí si možno stiahnuť vo formáte pdf. Katalóg obsahuje podrobné informácie o programoch a kurzoch zameraných na animátorstvo, osobnostný rozvoj, spiritualitu, rozlišovanie povolania, misijné dobrovoľníctvo a odborné špecializované služby. 

„Väčšina predkladaných kurzov a rozvojových programov bola pôvodne tvorená pre tých, s ktorými dlhodobo a pravidelne spolupracujeme v rámci saleziánskej rodiny. Dnes sa nimi rovnako dobre inšpirujú mladí i starší z nesaleziánskych pastoračných centier, škôl, farností, či hnutí,“ uviedol Ján Holubčík SDB, delegát pre pastoráciu mládeže Saleziánov dona Bosca.

Katalóg poslúži zvlášť tým, ktorí dobrovoľníkov a animátorov vedú. Zoznámi ich s podrobnosťami o zameraní, obsahu a podmienkach jednotlivých kurzov. Na základe toho budú môcť lepšie ponúknuť nové príležitosti a výzvy svojim zverencom a zverenkyniam tak, aby vhodne dopĺňali ich miestne vzdelávacie a formačné programy.

S prípadnými otázkami sa možno obrátiť na členov saleziánskeho pastoračného tímu prostredníctvom emailu vzdelavanie@sdb.sk.

 

Zdroj: saleziani.sk

Laura

06.08.2018 21:06