Sestry majú 140 rokov!

Sestry majú 140 rokov!

Tohtoročný august v saleziánskej rodine spojí hneď niekoľko osláv, ktoré vyvrcholia 4. augusta v Bratislave na Daliborku.

 

Okrem osláv 140.teho výročia vzniku Inštitútu dcér Márie Pomocnice sestra Jana Kurkinová prijme službu novej provinciálnej predstavenej FMA a novicky Paulína Mäsiarová a Eva Šatková zložia prvé rehoľné sľuby. 

Je to veľká slávnosť (a nielen preto, že príde aj sestra Carla Castellino, členka generálnej rady), ale aj preto, že sa tam budeme môcť všetci stretnúť a osláviť tieto krásne chvíle spoločne. 

 

Verím, že sa tam teda všetci uvidíme!  

Júlia Čižmárová

31.08.2012 08:30