S.O.S – stretko o stretku

S.O.S – stretko o stretku

Nápady a aktivity na udržanie spoločenstva v online dobe.,

Podstatou bol online výmena nápadov, inšpirovanie sa navzájom medzi mladými animátormi a dobrovoľníkmi. Vo štvrtok (04. 03. 2021) sa prostredníctvom ZOOMu stretlo 76 animátorov a dobrovoľníkov z celého Slovenska aby sa vzájomne inšpirovali. Spoločne si zdieľali nápady a aktivity ako tráviť čas so stretkármi aj počas pandémie.

 

Stretnutie prebehlo v dvoch častiach. V prvej si animátori navzájom odovzdali nápady a skúsenosti, ako využiť čo najlepšie online priestor. V druhej časti si mohli vybrať “miestnosť” kde sa neformálne pokračovalo v diskusii. Miestnosti bolo možné meniť a tak sa obohatiť dvojnásobne.

 
Obsahom boli:
 
�� aktivity, ktoré zaujmú
�� ako zvládnuť online
��veľká výmena našich skúseností
��rozhovory v skupinách
 

 

Stretnutie zorganizovali  v spolupráci Laura, združenie mladých a Domka, združenie saleziánkskej mládeže.

Laura

05.03.2021 08:36