Srdcom pre mladých

Srdcom pre mladých

Práca s mladými ľuďmi je krásna, ale veľakrát aj náročná a prináša rôzne výzvy. Preto NIVAM už po tretíkrát chcel odmeniť prácu tých, ktorí sa s láskou venujú mládeži.

Poznáš Pauli?
  • predsedníčka strediska Banská Bystrica a riaditeľka Orientačných dní Banská Bystrica
  • v 3. ročníku oceňovania pracovníkov s mládežou pod hlavičkou Nivam-u bola nominovaná aj ona
 
Podpor nomináciu Pauli v cene publika do 25.3.2024 do 13:00 hod hlasovaním na link: https://forms.office.com/e/XVxN3dWYfu?origin=lprLink
 
Pauli spustila projekt Orientačné dni, ktorý predstavuje zážitkový preventívny program. Projekt má za cieľ aktívne rozvíjať osobnosť žiaka, podporovať pozitívnu atmosféru v triede a predchádzať sociálnopatologickým javom. Podstatou je podpora dobrých vzťahov v kolektíve, rozvoj osobnosti a poskytovanie príležitostí pre spoluprácu, diskusiu, vzájomné ocenenie a zážitok z úspechu zdieľaného sostatnými. Vkladá svoj čas, schopnosti a energiu do pestrých aktivít, ktoré majú hmatateľný vplyv. Pre mladých je inšpiráciou, aby sa tiež zapojili a stali sa aktívnymi.
 

 

Laura

21.03.2024 11:08