Stretnutie saleziánskych mladých v Turíne

Stretnutie saleziánskych mladých v Turíne

SYM (Saleziánske mládežnícke hnutie) don Bosco 2015 pozýva saleziánskych mladých zo Slovenska k aktívnej účasti na svetovom stretnutí mládeže v Turíne v auguste 2015.

Organizátori osláv 200. výročia od narodenia dona Bosca, ktoré sa uskutočnia v Turíne, pozývajú mladých zo Slovenska k zapojeniu sa do služby dobrovoľníka. Dobrovoľníci, ktorí sa rozhodnú venovať svoj čas a schopnosti pre službu iných mladých, tak budú mať príležitosť zažiť hlbšie atmosféru osláv a spoločenstva saleziánskej rodiny, spoznať ľudí z iných krajín a svojou prítomnosťou pomôcť počas priebehu stretnutia. Dobrovoľníci nebudú platiť žiaden vstupný poplatok a stravu, ubytovanie a poistenie budú mať zadarmo, respektíve za ich službu. Hrubý program stretnutia nájdete TU.
 
Podmienky pre dobrovoľnícku službu:
  ●  dosiahnuť vek 18 rokov pred začiatkom stretnutia (7. augusta 2015)
  ●  pobyt v Turíne od 7. do 17. augusta 2015
  ●  silná motivácia k službe
  ●  ochotu zdieľať skúsenosť viery počas SYM 2015
  ●  dobrá psychofyzická kondícia
  ●  schopnosť prispôsobiť sa prostrediu a situáciám počas rôznych dobrovoľníckych služieb
  ●  poznanie talianskeho jazyka pre dobrovoľníkov z iných krajín ako Taliansko je výhodou  
      (nie však povinné)
  ●  poznanie jedného a viac jazykov
 

Dobrovoľníci budú pomáhať v týchto oblastiach:
  ●  Animácia
  ●  Služba v sektoroch: ubytovanie, asistencia   

      účastníkom, stravovanie, upratovanie…
  ●  Liturgická animácia
  ●  Sprevádzanie skupín počas popoludňajšieho

      programu

Záujemcovia nech sa prihlásia do konca marca 2015 vyplnením tohto dotazníka. Taktiež je potrebné poslať e-mailom na martina@domka.sk odporúčací list od SDB či FMA. V strediskách, kde nepôsobia, napíše odporúčací list predseda Domky alebo Laury. Po ukončení prihlasovania vás budeme informovať, či ste boli vybraní ako dobrovoľníci.

Martina Homoláková

20.02.2015 09:00