Štruktúrovaný dialóg

Štruktúrovaný dialóg

Cieľom Štruktúrovaného dialógu je podporiť aktívnu účasť mladých ľudí na demokratickom živote. Mladí ľudia dostávajú príležitosť zapojiť sa do tvorby politiky. Ich názory slúžia ako podklad pre opatrenia, ktoré určujú postavenie mladých ľudí, ich vzdelanie a príležitosti. Štruktúrovaný dialóg je teda nástroj, aby sa pri rozhodovaní o mladých ľuďoch bral ohľad na nich samotných a ich názory. Aby sa politika nerobila „o nás bez nás“.

Štruktúrovaný dialóg

  • je spôsob, ako hlas mladých ľudí získava váhu v politickom rozhodovaní.
  • podporuje mladých ľudí a verejných činiteľov, aby spoločne diskutovali a výstupy z týchto diskusií boli zohľadnené pri tvorbe politiky. Aby sa politika nerobila “o nás, bez nás.”
  • prostriedok politického a občianskeho vzdelávania mladých ľudí a slúži na mapovanie názorov a záujmov mladej generácie.

Štruktúrovaný dialóg prebieha na niekoľkých úrovniach

Na národnej úrovni prebiehajú v rámci Štruktúrovaného dialógu stretnutia mladých ľudí s tvorcami politík – s odborníkmi, úradníkmi či politikmiPartneri Štruktúrovaného dialógu diskutujú s mladými ľuďmi a hľadajú odpovede na konzultačné otázky VI. cyklu Štruktúrovaného dialógu.

Mladí ľudia sa s nimi môžu rozprávať o otázkach, ktoré ich zaujímajú alebo trápia. Cieľom týchto stretnutí nie je len samotná diskusia, ale vzniknú z nich spoločné výstupy. Aby sa tieto výstupy čo najviac využili, pošlú sa Národnej pracovnej skupine pre Štruktúrovaný dialóg s mládežou, ktorá s nimi ďalej pracuje na celoštátnej a európskej úrovni.

Na európskej úrovni prebieha Štruktúrovaný dialóg tak, že sa v každých 18 mesiacov určí téma, ku ktorej sa vyjadria mladí ľudia v celej Európskej únii (18 mesiacov tak tvorí jeden „cyklus“ Štruktúrovaného  dialógu).

Ich názory sa následne dostanú až k Európskej komisii, ktorá z nich vyvodí závery a odporúčania pre jednotlivé členské štáty, ktoré ich majú zavádzať do praxe. Hlas mladých ľudí sa týmto spôsobom dostane až na najvyššie poschodia európskej politiky a prinesie zmenu v jednotlivých členských štátoch

 

Povedz aj ty svoj názor cez vyplnenie dotazníka... http://bit.ly/2DnpUJF
Tieto názory mladých ľudí sa následne premietnu do ustanovení a odporúčaní Európskej komisie a budú ovplyvňovať opatrenia v týchto oblastiach v jednotlivých členských štátoch.

Laura

23.01.2018 16:45