Sviatok blahoslavenej Laury Vicune

Sviatok blahoslavenej Laury Vicune

Pozývame vás osláviť Laurin sviatok spoluúčasťou na výzve od sestry Runity Borjy FMA, generálnej radkyne zodpovednej za pastoráciu mladých. Výzva obsahuje návrhy na slávenie sviatku, aby sme sa nechali sprevádzať Laurou Vicuñou počas prípravy na slávnosť dona Bosca.

Výzva pre rodiny: spoločne sa pomodliť záverečnú modlitbu k Svätej rodine (v obrázkoch)

Výzva pre deti a mladých ľudí: inšpirovať sa návrhom Laury Vicuñovej „neprejsť okolo nikoho s ľahostajnosťou“ a kto chce, môže napríklad prejaviť solidaritu a podporu deťom a mladým, ktorí trpia a sú obeťami obchodovania s ľuďmi, otroctva a vykorisťovania a zaslať správu, kresbu a pod. na FB stránku Medzinárodného dňa modlitieb a uvažovania proti obchodovaniu s ľuďmi https://www.facebook.com/preghieracontrotratta/

 

Všetkým našim členom - Laurákom, ale i nelaurákom, rodičom a dobrodincom prajeme dnes, na sviatok našej patrónky, blahoslavenej Laury Vicuñe, veľa Božích milostí a požehnania!

 

Kika

22.01.2021 08:43