Usmernenie k činnosti od 15.10.2020

Usmernenie k činnosti od 15.10.2020

Laura, združenie mladých a Domka – Združenie saleziánskej mládeže, vo všetkých svojich strediskách pozastavujú svoju činnosť do odvolania.

„Chceme byť naďalej zodpovední a vynaliezaví a chceme k tomu viesť aj našich animátorov. Zároveň si uvedomujeme nutnosť byť opatrní, pravidelne sledovať usmernenia Úradu verejného zdravotníctva a komunikovať o nich s členmi Laury a Domky,“ vyhlásila Mária Nagyová FMA, riaditeľka Laury.

 

Saleziánske mládežnícke organizácie Domka a Laura pozastavujú svoju činnosť vo všetkých strediskách. To znamená, že sa pozastavujú stretká, krúžky, športová činnosť v exteriéri aj v interiéri. Taktiež sa pozastavujú všetky duchovné či víkendové animátorské podujatia. Predseda Domky vyzýva animátorov a predsedov stredísk, aby sa naďalej stretávali individuálne s mladými pri sviatosti zmierenia, duchovnom sprevádzaní či mentoringu za dodržiavania všetkých hygienických opatrení. „Sme nútení pozastaviť činnosť v strediskách, ale fungovať môžeme aj v online svete. Tam našich mladých istotne nájdeme,“ dodáva Ján Holubčík SDB, predseda Domky.


Pri prvej vlne pandémie COVID – 19 vznikla v saleziánskom prostredí iniciatíva Oratko online. Na sociálnych sieťach FB a IG dodnes pravidelne pribúda obsah pre mladých ale aj celé rodiny. Postupne sa program obohacuje aj o jednotlivé aktivity zo stredísk.

„Vyzývame strediská aby boli kreatívne a zapojili sa aj do takejto online činnosti a prispeli tak k pestrému obsahu,“ zakončil Ján Holubčík SDB.


Touto správou reagujeme na vydanie opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

 

Predošlé usmernenia pre naše strediská.

Laura

14.10.2020 20:17