Usmernenie k začiatku šk. roka 2021/2022

Usmernenie k začiatku šk. roka 2021/2022

Prezenčná činnosť a stretávanie sa je možné za podmienok dodržania všeobecne platných usmernení Úradu verejného zdravotníctva, predchádzania šíreniu vírusového ochorenia COVID-19 a ochrany zdravia našich členov a účastníkov stretnutí.

Laura je organizácia, ktorá dbá na bezpečnosť detí. Pripravili sme pre vás preto podrobné informácie a konkrétne usmernenia pre také stretávanie sa, ktoré je v súlade s usmerneniami Úradu verejného zdravotníctva SR pre hromadné podujatia. Prosíme o ich dôkladné dodržanie.

 

Na všetkých stretnutiach, podujatiach LAURA naďalej platí všeobecne známe pravidlo R – O – R (rúško – odstup – ruky).

Na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí (ďalej len Vyhláška) pri realizácii prezenčných stretiek sa riadime aktuálnou situáciou v okrese podľa covid automatu:

 

 • Za kompletne zaočkovanú osobu sa považuje aj dieťa do 12 rokov. 
 • Odporúčame sledovať aj aktuálnu epidemiologickú situáciu a opatrenia v školách, ktoré navštevujú deti zo stretiek.
 • Odporúčame sledovať cestovateľskú anamnézu a zvážiť na podujatiach účasť tých, ktorí docestovali zo zahraničia menej ako 5 dní pred konaním podujatia a nepodstúpili test.

To, v akom stupni sa nachádza váš okres si môžete odkontrolovať aj cez https://automat.gov.sk/. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na laura.zdruzenie@gmail.com.

 

Legenda ku COVID Automatu

Výsledné kapacitné obmedzenia pre konkrétne stretko či podujatie závisia od kombinácie: 

 1. zaradenia vášho okresu v rámci systému COVID Automat 
 2. protokolu, ktorý si zvolíte ako organizátori podujatia (na výber “kompletne zaočkovaní”, “OTP”, či “základ”)

Protokol: KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ

Výlučne osoby:  

 • deti do 12 rokov veku,
 • 14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny, 
 • 21 dní po jednodávkovej vakcíne, 
 • 14 dní po akejkoľvek dávke vakcíny ak osoba preukázateľne prekonala ochorenie pred nie viac ako 180 dňami.

Protokol: OTP

Výlučne osoby:

 • plne zaočkované, 
 • testované s negatívnym výsledkom testu na COVID-19 PCR alebo LAMP 72 hod od odberu antigénový test 48 hod od odberu, 
 • ktoré preukázateľne prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami. 

Protokol: ZÁKLAD

 • všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, negatívny výsledok testovania či prekonanie ochorenia. 

Stretká

Podľa Vyhlášky č. 241 aktualizujeme informácie o prezenčnej činnosti detských stretiek za predpokladu splnenia platných predpisov. S podmienkami je potrebné oboznámiť rodičov detí, ktoré na stretko pozývame. Podmienky sú nasledovné:

 1. Stretnutia LAURA sa môže zúčastniť iba osoba, ktorá nevykazuje zdravotné príznaky nakazenia vírusovým ochorením COVID-19 a to najmä zvýšenú teplotu, kašeľ, nádchu, bolesti v hrdle. 
 2. Každá osoba vykoná pred stretnutím zhodnotenie svojho zdravotného stavu a ak na sebe zbadá akýkoľvek príznak, tak musí ostať doma. V prípade detí zodpovedajú za zhodnotenie zdravotného stavu rodičia. 
 3. Stretnutka LAURA sa môže zúčastniť len dieťa, ktoré nemá nariadenú karanténu (školským zariadením alebo lekárom).
 4. Odporúčame, aby stretko netrvalo viac ako 90 minút.
 5. Členovia LAURA majú nárok zahrnúť náklady na dezinfekciu do prevádzkových nákladov činnosti LAURA.
 6. Každý organizátor má povinnosť zabezpečiť na stretnutie prostriedok na dezinfekciu rúk. V prípade dlhšie trvajúcich aktivít dohliadne na priebežné dezinfikovanie rúk.
 7. Na začiatku stretnutia zopakuje organizátor usmernenia pre obnovenú činnosť (pravidlá nosenia rúšok, rozostupy, dezinfekcia rúk, individuálne občerstvenie, účasť len za podmienky bezpríznakovosti ochorenia).
 8. Každá osoba na stretnutí je vybavená vlastným prostriedkom (rúško) na prekrytie horných dýchacích ciest a nosí ho podľa aktuálne platných pravidiel opatrenia Úradu verejného zdravotníctva. 
 9. Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka – teplota nad 37 stupňov, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie), organizátor aktivity bezodkladne zabezpečí jeho dopravenie domov. 
 10. Každý organizátor zabezpečí, aby sa účastníci stretnutia kontaktovali v minimálnej možnej miere. Napriek bežným zvyklostiam sa obmedzí fyzický kontakt medzi účastníkmi a ruky sa nepodávajú.
 11.  Každá osoba sa stravuje individuálne. Vzájomné zdieľanie jedla a nápojov je zakázané.
 12.  Pokiaľ sú na stretnutí prítomné deti do 15 rokov, musí byť prítomná dospelá osoba, ktorá bude zodpovedná za dodržiavanie pravidiel a za prevedenie nutnej dezinfekcie vonkajšieho areálu.
 13.  V prípade aktivity vo vnútri je taktiež potrebné dodržiavať rozostupy, nosiť rúško a pravidelne vetrať. Pri vstupe do budovy zabezpečiť na viditeľnom mieste tieto oznamy:
  1. že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii.
  2. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia, 
  3. pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov, 
  4. oznam o protokole (očkovaný/OTP/základ), podľa ktorého sa stretko organizuje.
 14.  V prípade organizovania aktivity v priestoroch, za ktoré zodpovedá LAURA, musí byť vykonaná dezinfekcia povrchov a dotykových plôch pred a po stretnutí. Pri vstupe do budovy je k dispozícii dávkovač na alkoholovú dezinfekciu rúk.
 15.  V prípade organizovania aktivity v priestoroch, za ktoré nezodpovedá LAURA, je potrebné dohodnúť dezinfekciu povrchov a dotykových plôch pred a po stretnutí so správcom priestorov. 
 16. Organizátor podujatia si vedie evidenciu osôb zúčastnených na stretnutí a archivuje ju aspoň po dobu dvoch týždňov (okrem stupňa monitoringu – zelená farba).
 17. V prípade, ak sa stretka zúčastnila osoba, u ktorej sa do 48 hodín prejavili príznaky ochorenia COVID, alebo bola pozitívne testovaná, treba túto skutočnosť dať vedieť všetkým účastníkom.

Jednodňové podujatia

Riadia sa podmienkami pre stretká. Okrem toho je potrebné na viditeľnom mieste zverejniť oznam podľa akého protokolu sa podujatie organizuje. O výbere protokolu rozhoduje organizátor podujatia. 

 

Víkendové a viacdňové vzdelávacie podujatia 

Monitoring: ubytovanie a strava je bez obmedzenia.

Ostražitosť a 1. stupeň ohrozenia: ubytovanie a strava len OTP a plne očkovaní.

2. stupeň ohrozenia: ubytovanie len OTP a plne očkovaní, poskytovanie stravy iba v exteriéri. Stravu je možné poskytnúť v interiéri len v prípade, že sú na podujatí len plne očkované osoby.

 

Ďalšie podrobné usmernenia k ubytovaniu a strave si je možné dohľadať vo Vyhláške 240 (paragraf 9 a 10). 

 

Okrem toho sa víkendové a viacdňové vzdelávacie podujatia riadia podmienkami pre stretká. Je taktiež potrebné na viditeľnom mieste zverejniť oznam podľa akého protokolu sa podujatie organizuje. O výbere protokolu rozhoduje organizátor podujatia.

 

Čo sa týka nezaočkovaných účastníkov, ktorí sa vrátili zo zahraničia  – na podujatí sa môže zúčastniť len osoba, ktorá docestovala zo zahraničia pred viac ako piatimi dňami a podstúpila test. (V prípade študentov študujúcich v susedných krajinách sa riadia usmerneniami režimu na hraniciach – s. 5).

U zaočkovaných osôb, ktoré sa vrátili zo zahraničia, odporúčame individuálne zvážiť potrebu testovania. 

Na podujatí je nutné vedieť preukázať počet osôb, mať ich kontaktné údaje a informáciu o testovaní, alebo očkovaní. Odporúčame použiť nami vytvorený zoznam (nenahrádza prezenčku k vyúčtovaniu podujatia), ktorý je potrebné uchovávať 14 dní po skončení akcie.

Potrebné tlačivá nájdete TU.

Situáciu stále sledujeme a informácie budeme aktualizovať.

 

riaditeľka


 

Laura

31.08.2021 16:03