Vedie nás nádej!

Vedie nás nádej!

Mladí, dobrovoľníci a lauráci sa stretli na online valnom zhromaždení združenia

Zaži niečo viac - je slogan Laury ... a aj tohtoročné online valné zhromaždenie ho naplnilo.

 

Takmer 40 účastníkov sa v piatok večer začalo neformálne spoznávať a hrať ... Bol aj priestor, aby strediská predstavili čím žili a čo bolo pre nich významné v roku 2020 - a veru bolo toho neúrekom, náš život v združení pandémia COVID 19 nezastavili a našli sme online formy fungovania v našich strediskách. Naplnila nás to radosťou a nádejou, že združenie je živé a kreatívne!

Sobotné dopoludnie bolo venované predstaveniu činnosti združenia, diskusii a následnému schváleniu správy o činnosti združenia, ktorú predstavili predsedníčka Marta Baňasová, riaditeľka Mária Nagyová predstavila  finančnej správy za rok 2020 ako aj návrh rozdelenia financii na rok 2021. Následne jednotlivé komisie predstavili správu za kontrolnú a regrantingovú komisiu, krátke info o fungovaní v roku 2020 podali aj tímy - športový, kultúrny, mediálny a nový eco-tím, správa o činnosti ústredia, členka predsedníctva Andrea Pilná prestavili správu o činnosti predsedníctva.

Členovia strediskových rád a predsedníčky mali priestor na vyjadrenie sa k situácii v združení, diskutovať a hľadať nové výzvy či niečo viac ponúkať v strediskách, vo všetkom nás viedla nádej :-)

 

Program bol síce dosť hutný na informácie, no napriek tomu tvorivosť a kreativita len tak iskrila online priestorom.

Súčasťou dopoludnia bol aj workshop na tému Ako vyjadrovať svoje emócie - týmto neformálnym vzdelávaním sme chceli začať napĺňať aj výzvy podľa nového strategického plánu združenia, a tak sme v malým skupinkách pomocou obrázokov rozprávali, uvažovali ... Celým blokom nás sprevádzala Danka Čopanová, ktorá si pripravila aktivity o téme emocionálnej inteligencie. Túto tému nám priblížila viac cez aktivitu s obrázkovými náladovými kartičkami Cesta životom, Cesta k sebe, ktoré každé stredisko dostalo ako dar, aby mohli tieto aktivity realizovať v strediskách medzi deťmi, mladými a dobrovoľníkmi.
Po obedovej prestávke sme sa plní síl, radosti a nádeje stretli takmer v plnom počte, aby sme začali informáciami o strategických cieľoch na tento rok, riaditeľka informovala o financiach, databáze členov a podujatí Teepee a pod.

 

Tento rok máme volebný a budeme voliť nových členov predsedníctva, predsedníčku, členov komisií. Pre momentálnu situáciu COVID sme ich presunuli na 5.-6. jún. Členovia predsedníctva a jednotlivých tímov a orgánov predstavili kreatívnymi videami svoju činnosť, aby mali o nej bližšiu predstavu aj potenciálni záujemcovia.

 

Vďaka všetkým, ktorí sa zapojili, pracovali a šli do toho online s nami - ĎAKUJEME !

Laura

21.03.2021 17:09