Vianočný pozdrav

Vianočný pozdrav

Ďakujeme za každý prejav lásky, dobra a nádeje, ktoré ste darovali druhým. Aj nám:) Vyprosujeme vám stále viac lásky v každom dni budúceho roka 2022 ...

Nebo sa skláňa k zemi a dotýka sa človeka...

 

Vyprosujeme vám, aby Ježiš, ktorý ožiaril Betlehemskú noc svojím príchodom, nech aj Váš život osvetlí svetlom radosti, lásky a pokoja !

 

Laura

22.12.2021 09:59