Vyhlasenie k činnosti

Vyhlasenie k činnosti

Týmto vyhlásením rušíme Vyhlásenie o obmedzenej činnosti z 15. 10. 2020 a oznamujeme, že Laura čiastočne obnovuje svoju činnosť od 10. mája 2021. Prezenčná činnosť a stretávanie je teda možné za podmienky dodržania všeobecne platných usmernení Úradu verejného zdravotníctva, predchádzaniu šírenia vírusového ochorenia COVID-19 a ochrany zdravia našich členov a účastníkov stretnutí.

Keď sme v októbri 2020 pozastavili našu činnosť, nikto netušil, že to bude na sedem mesiacov. Sme veľmi vďační za tvorivosť, s ktorou ste pristúpili k online stretkám či aktivitám online. Máme nádej, že epidemiologická situácia sa bude naďalej zlepšovať.

Čas strávený v izolácií bol veľmi dlhý a preto by sme sa mali spolu s animátormi a dobrovoľníkmi pripraviť na túto chvíľu. Aké budú deti? Akí budeme my? Čo nás čaká, čo nás bude tešiť a na čo si dať pozor? Môžete si prečítať náš článok https://www.laura-mladez.sk/spravy/ked-sa-znova-stretneme či pozrieť video na fb.

Na úvod vás chceme povzbudiť aj k jednoduchým znovu zoznamovacím stretkám (ideálne v exteriéri), kde si budú môcť deti opäť zvyknúť na stretko, či svojich kamarátov, spoločne sa zahrať či len tak porozprávať. Doprajte im takýto čas. Majte radosť z toho, že môžete byť spolu. 

Pripravili sme pre vás podrobné informácie a konkrétne usmernenia pre také stretávanie, ktoré je v súlade s usmerneniami Úradu verejného zdravotníctva SR pre hromadné podujatia do 6 ľudí. Prosíme o ich dôkladné dodržanie.

Postupne budeme všetky aktuálne zmeny zapracovávať do tohto vyhlásenia a budeme o nich priebežne informovať. 

Vyzývame vás k sledovanie aktuálne situácie a usmernení hygienika ako aj aktuálny regionálny automat daného okresu.

Stretká - aktualizácia k 17.5.2021

Podľa Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí (ďalej Vyhláška) čiastočne obnovujeme prezenčnú činnosť detských stretiek za predpokladu splnenia platných predpisov. Nakoľko môže byť organizácia stretka v interiéri náročnejšia, odporúčame ich organizovať vonku.

Pri realizácii prezenčných stretiek sa riadime aktuálnou situáciou v okrese podľa covid automatu:

 

To, v akom stupni sa nachádza váš okres si môžete odkontrolovať aj cez https://automat.gov.sk/.

S týmito podmienkami je potrebné oboznámiť rodičov detí, ktoré na stretko pozývame. Podmienky sú nasledovné:

 1. Stretka sa môže zúčastniť max. 6 osôb. počet osôb podľa covid automatu.
 2. Stretnutka sa môže zúčastniť iba osoba, ktorá nevykazuje zdravotné príznaky nakazenia vírusovým ochorením COVID-19 a to najmä zvýšenú teplotu, kašeľ, bolesti v hrdle. 
 3. Každá osoba vykoná pred stretnutím zhodnotenie svojho zdravotného stavu a ak na sebe zbadá akýkoľvek príznak, tak musí ostať doma. V prípade detí zodpovedajú za zhodnotenie zdravotného stavu rodičia. 
 4. Odporúčame, aby stretko netrvalo viac ako 90 minút.
 5. Členovia združenia majú nárok zahrnúť náklady na dezinfekciu do prevádzkových nákladov činnosti miestneho strediska.
 6. Každý organizátor má povinnosť zabezpečiť na stretnutie prostriedok na dezinfekciu rúk.
 7. Na začiatku stretnutia zopakuje organizátor usmernenia pre obnovenú činnosť (pravidlá nosenia rúšok, rozostupy, dezinfekcia rúk, individuálne občerstvenie, účasť len za podmienky bezpríznakovosti ochorenia).
 8. Na začiatku stretnutia organizátor zabezpečí dezinfekciu rúk. V prípade dlhšie trvajúcich aktivít dohliadne na priebežné dezinfikovanie rúk.
 9. Každá osoba na stretnutí je vybavená vlastným prostriedkom (rúško) na prekrytie horných dýchacích ciest a nosí ho podľa aktuálne platných pravidiel opatrenia Úradu verejného zdravotníctva. 
 10. Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia (napr. Horúčka – teplota nad 37 stupňov, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie), organizátor aktivity bezodkladne zabezpečí jeho dopravenie domov. 
 11. Každý organizátor zabezpečí, aby sa účastníci stretnutia kontaktovali v minimálnej možnej miere. Napriek bežným zvyklostiam sa obmedzí fyzický kontakt medzi účastníkmi a ruky sa nepodávajú.
 12. Každá osoba sa stravuje individuálne. Vzájomné zdieľanie jedla a nápojov je zakázané.
 13. Pokiaľ sú na stretnutí prítomné deti do 15 rokov, musí byť prítomná dospelá osoba, ktorá bude zodpovedná za dodržiavanie pravidiel a za prevedenie nutnej dezinfekcie vonkajšieho areálu.
 14.  V prípade organizovania aktivity v priestoroch, za ktoré zodpovedá združenie, musí byť vykonaná dezinfekcia povrchov a dotykových plôch pred a po stretnutí. Pri vstupe do budovy je k dispozícii dávkovač na alkoholovú dezinfekciu rúk.
 15. V prípade organizovania aktivity v priestoroch, za ktoré nezodpovedá združenie, je potrebné dohodnúť dezinfekciu povrchov a dotykových plôch pred a po stretnutí so správcom priestorov. 
 16. Organizátor podujatia si vedie evidenciu osôb zúčastnených na stretnutí a archivuje ju aspoň po dobu dvoch týždňov.
 17. V prípade aktivity vo vnútri je taktiež potrebné dodržiavať dvojmetrové rozostupy, nosiť rúško a pravidelne vetrať. Pri vstupe do budovy zabezpečiť na viditeľnom mieste tieto oznamy:
 • že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izoláci
 • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
 • pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov, 

 

Denné tábory, víkendovky, pobytové tábory - aktualizované k 18.6.2021

Naše aktivity a podujatia môžeme organizovať v súlade s usmernením o hromadných podujatiach, aktuálne vyhláška č.216/2021 k obmedzeniam hromadných podujatí a podľa COVID automatu v konkrétnom regióne

 

>> denne tábory su jednodňové hromadne podujatia - ak spadáte do počtov a podľa covid automatu, nemusíte ich hlásiť na hygienu a platia pre vás povninnosti ako na hromadné podujatia - popísané v prílohe mailu, ktorý išiel do stredísk.
 
>> pobytove tábory - riadime sa vyhláškou k táborom, nakoľko hromadné podujatia sú možné len do 48 hodín, čiže tam navyše treba 72 hodín pre táborom zabezpečiť pre všetkých účastníkov - deti, organizátori, animátori a personál zariadenia -  bud PCR test alebo sa preukázať potvrdenim o očkovani/ o prekonanom Covide v posledných 180 dňoch. Pravidla pre platnosť očkovaní  (nájdete v našom usmernení v maili ako aj vo vyhláške).
Počet ľudí na tábore sa riadi podľa vyhlášky pre sportove podujatia., paragraf 5.

 

Laura

13.05.2021 13:55