Čím sme žili v roku 2022?

Čím sme žili v roku 2022?

Výročná správa združenia za rok 2022

Každoročne sa zverejňuje výročná správa združenia - malý leták so sumárom aktivít a činnosti združenia za uplynulý rok.

 

 

ĎAKUJEME

Naša veľká vďaka patrí všetkým mladým, animátorom a dobrovoľníkom, ktorí dobrovoľne a nezištne venujú svoj voľný čas do rôznorodých   podujatí, neformálnych vzdelávaní a iných aktivít, kde neváhajú šíriť DOBRO.

 

Naše veľké ďakujeme tiež patrí všetkým spolupracovníkom, rodičom a dobrodincom za ich neustálu podporu, priazeň a dôveru :-)

 

 

Viac v sekcii: O nás/Dokumenty na stiahnutie/Výročné správy ... alebo klikni

 

Laura

16.05.2023 13:23