Vzdelávali sme Slovákov v zahraničí

Vzdelávali sme Slovákov v zahraničí

Život v zahraničí môže byť náročný. Mať spoločenstvo rodákov, ktorí majú rovnaké hodnoty, je vtedy na nezaplatenie.

Slovenské rodiny žijúce vo Švajčiarsku sa už po piatykrát chystajú na víkendové Rodinné stretnutie. Keďže mnohé rodiny majú deti, súčasťou stretnutia je okrem programu pre dospelých aj špeciálny program pre deti od 3 do 14 rokov. Stará sa oň skupina mladých nadšencov, ktorí chceli svoje zručnosti v práci s deťmi zlepšiť. A tak pozvali nás – trojicu Bratislavčanov, aby sme im v tom pomohli.

Počas 3 dní (22. – 25. 2. 2018) strávených na chate v Alpách, bolo našim cieľom motivovať 12 mladých účastníkov k dobrovoľníctvu, predstaviť im základy saleziánskej práce s deťmi a sprevádzať ich pri plánovaní programu pre deti. Vzdelávacie bloky boli zamerané na osobnosť animátora, preventívny výchovný systém, asistenciu detí, riešenie náročných situácií a bezpečnosť detí. Viaceré zážitkové aktivity boli zamerané na rozvoj tímovej spolupráce a tvorivosti. Mladí zistili, že plánovanie podujatia nie je iba o príprave atraktívnych aktivít pre deti, ale aktivity majú vychádzať z cieľa podujatia – čo chcem deťom odovzdať, čo ich chcem naučiť... Vytvorili kostru programu a scénok. Prezreli si priestory chaty a v okolí našli vhodné miesta na niektoré outdoorové aktivity. S ochotou si rozdelili úlohy, ktoré treba do Rodinného stretnutia urobiť. A to tak, že každý čo najviac využije svoj talent, či už ide o výrobu pomôcok, kostýmov, kulís alebo o domyslenie scénok, hier, úloh alebo o organizáciu (komunikáciu s organizátormi Stretnutia rodín, rozdelenie detí do skupín,...).

Vzdelávacie a pracovné bloky sa striedali so športovými – mladí mali možnosť zalyžovať si alebo robiť turistiku. Vďaka inverzii sme zažili nádherné výhľady zo zasnežených alpských končiarov. Celý pobyt bol plný neformálnych rozhovorov, vďaka ktorým sa mladí lepšie spoznali. Bolo z nich cítiť lásku k deťom a veľkú ochotu učiť sa nové veci. Animátorka Mária si z podujatia odnáša veľa vecí: „Určite je to bohatstvo nadšených a radostných ľudí rôzneho veku. Oceňujem veľkú chuť tých najmladších zapojiť sa a aj reálne priloženie rúk k spoločnému dielu. Čo vidím aj ako ovocie práce animátorov minulý rok.“

Ďakujeme Slovenskej katolíckej misii v Zurichu za pozvanie byť súčasťou tohto projektu. V nasledujúcom období  bude našou úlohou sledovať proces prípravných prác prostredníctvom on-line nástroja trello a sprevádzať mladých radou a motivovaním. Veríme, že spoločne sa nám podarí pripraviť nezabudnuteľné Stretnutie rodín. 

Maruška O., Juraj Ch., sr. Hela

Foto: Juraj Ch.

 

Helena Š.

03.03.2018 10:30