Zažili niečo viac

Zažili niečo viac

Mladí, dobrovoľníci a lauráci sa stretli na 26.valnom zhromaždení združenia, aby zažili niečo viac ako len valné ...

... a čo viac zažili?

 

- stretli sa z rôznych kútov Slovenska a stredísk, kde je naša Laura :)

- vo večernom programe predstavili svoje naj-podujatia strediska - a veru tvorivosť a kreativita len tak iskrila priestorom

- v jednotlivých blokoch boli predstavené a schválené správy o činnosti združenia, finančná správa a správy z tímov a komisií

- členovia strediskových rád a predsedníčky mali priestor na vyjadrenie sa k situácii v združení, diskutovať a hľadať nové výzvy či niečo viac ponúkať v strediskách

- spoznali nominovaných mladých a dobrovoľníkov do predsedníctva a uvažovali, koho by ešte nominovali :)

- bolo to "volebné valné" - takže mali možnosť priamo zažiť voľbu nových členov predsedníctva aj predsedníčku, orgánov a nominovať do tímov

- ďakovali bývalému predsedníctvu, predsedníčke a riaditeľke, členom orgánov - za ich službu, radosť a nadšenie, ktoré dávali do tejto služby :)

- cez zážitkové aktivity mohli spoznať čo sa skrýva za projektom Orientačné dni a ako tím lektorov z Banskej Bystrice pracuje na tomto preventívnom programe pre školy

- dozvedeli sa niečo viac o pripravovanom projekty Za ruky

- zažili teambuildingový večer pre všetkých bez rozdielu veku a schopností :)

a mnoho iného ...

 

Kto povedie združenie v nasledujúcom 2-ročí?

 

Predsedníčka

Marta Baňasová

 

Predsedníctvo

Zuzana Koštová

Andrea Pilná

Jana Tutková

Petra Vašková

 

Kontrolná komisia

Mária Orbanová

Monika Šavrnochová

Lucia Zanovitová

 

Regrantingová komisia

Klára Kubištelová

Anna Magdolénová

Lucia Smetanová

 

Riaditeľka

Mária Nagyová

 

Nabudúce sa tešíme aj na teba :)

 

Toto podujatie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Laura

01.04.2019 13:31