Blahoslavenstvá ako cesta ku svätosti

Blahoslavenstvá ako cesta ku svätosti

Naše animatorky si uplynulý víkend “vybrali ten lepší podiel.” Na 4 dni opustili svoju komfortnú zónu kľaknúc k Ježišovým nohám, aby v tichu a samote objavovali Boží plán lásky s nimi.

Skrze prednášky spoznávali métu dokonalosti vyjadrenú v blahoslavenstvách. Absolvovali dokopy osem prednášok poprepletaných chvíľami ticha.

„Táto téma mi mimoriadne otvorila oči a mala som možnosť ich vidieť, ako nikdy predtým. Myslím, že práve oni môžu byť nádherným návodom na svätosť,” skonštatovala animátorka Monika Ondrejková.

V náručí zasneženej prírody, ďaleko od ruchu mesta, dievčatá siahli na dno svojej duše a očisťovali si srdcia. Stali sa chudobnými, aby spoznali, že pravé bohatstvo spočíva v Bohu.

Stali sa plačúcimi, aby plač obmyl ich srdcia a mohla ich naplniť láska. Stali sa tichými, aby si uvedomili, že slová majú nesmiernu moc. Stali sa lačnými po spravodlivosti, aby sa v nich znovuzrodila nádej na dosiahnutie večnej spravodlivosti. Učili sa byť milosrdnými odpúšťajúc tak ako Otec. Usilovali sa o čisté srdce, pretože len vtedy môžu vidieť Boha v každodenných maličkostiach. Snažili sa vytvárať pokoj v sebe, aby ho potom mohli rozdávať ďalej. Naučili sa súcitiť s prenasledovanými, ktorí sa neboja pre Krista aj trpieť. Tento požehnaný čas spájala jedna niť – Niť Božej lásky, z ktorej Boh postupne utkáva nádherný gobelín života.

„Som veľmi vďačná, že mi Pán umožnil, aj napriek mojim vysokoškolským povinnostiam, ísť aj tento rok načerpať do ticha na duchovné cvičenia. Vidím, že sa naozaj stará, pretože to spočiatku u mňa nevyzeralo sľubne, a tak už aj toto bolo pre mňa prvým dotykom Boha, ” na záver zhodnotila Monika Ondrejková.

Toto podujatie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

 


                                                                                                                                                                                                                 Alžbeta Širáňová

Laura

23.02.2020 19:16