Čo bude potom?

Čo bude potom?

Dni plynú rýchlo ako voda. Deň po dni, mesiac po mesiaci, rok po roku. Ale čo bude potom, keď náš čas na zemi uplynie? Nad otázkami tohto typu sa zamýšľali birmovanky zo saleziánskeho strediska v Banskej Bystri

V piatok 18. januára sa početná skupinka dievčat vybrala na chatu v Banskej Belej, aby tam prežili spoločný víkend. Aj napriek tomu, že cesta bola v tejto zime dlhá, dievčatá šťastne došli. Ako odmena ich čakalo prekvapenie v podobe horúcej čokolády.

Prvý večer bol večerom hier, pri ktorých naše birmovanky mali možnosť lepšie sa spoznať a zabaviť.

Aké by to bolo ráno bez rannej rozcvičky! Dievčatá sa hneď rozhýbali, aby sa prebrali a pozorne počúvali rannú „televíznu“ show. V nej mali možnosť objasniť si rôzne otázky týkajúce sa života po smrti pri rozhovoroch s viacerými hosťami. Cez reklamné pauzy si mohli aj zasúťažiť v rozličných disciplínach.

Keďže vonku bolo veľa snehu, tento víkend by nemohol obstáť bez sánkovačky, guľovačky a iných hier v snehu.

Prvá chata našich birmovaniek sa niesla v duchu 3 tém, spojených s posmrtným životom – peklo, očistec a nebo. Po vybláznení v snehu sa dievčatá opäť na chvíľu stíšili a vyskúšali si na vlastnej koži, ako by to asi mohlo vyzerať v očistci a pekle.

Dievčatá sú od prirodzena tvorivé duše, a preto aj večer patril vyrábaniu originálnych plátenných tašiek.

Na záver dňa sa uskutočnila búrlivá diskusia so saleziánom Ivom Štofejom, ktorý sa snažil objasniť dievčatám ich zvedavé otázky týkajúce sa viery. Po nej nasledovala večerná modlitba, ktorú prežil každý sám v tichu, a tak mal možnosť zakúsiť krásu neba a ochutnať kúsok Modrého z neba.

Veľmi sa mi páčilo, aj keď ma trochu mrzelo, že sme nemali takú aktivitu, ktorá by nás viac všetky spojila. Inak nám bolo naozaj super,“ podelila sa s nami o svoje dojmy birmovanka Mária Palušová. „Modlitba osamote ma veľmi oslovila! A asi prvýkrát som povedala Bohu, že ho milujem.“ dodala na záver.

 

Toto podujatie bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

 

Agáta Macková

Laura

07.02.2019 14:24