Miniturnaj blahoslavenej Laury

Miniturnaj blahoslavenej Laury

Na pamiatku veľkej obety bl. Laury Vicune sa 20. januára v banskobystrickom stredisku uskutočnil MINIturnaj, venovaný práve jej. Odvážne dievčatá bojovali v kalčete a vo florbale už tretí raz.

Tím Smrad bez zaváhania vyhral všetky zápasy a v kalčete si vyslúžil prvé miesto. Druhú priečku obsadila Odmocnina, tretiu tím 42 a štvrté skončilo družstvo Sekier.

 

Vo florbale boli najúspešnejšie Modroočky, za ktorými nasledoval tím Lukaro a Piškôrky.

Dievčatá boli za svoju snaživosť odmenené mnohými cenami. Mohli získať Laura tričká, praktické fľaše vhodné na šport, florbalovú loptičku či skoby. Na turnaji vládla výborná atmosféra vytvorená v pozadí fairplay hry, ako sa od každého športového podujatia očakáva. 

Nech sa pamiatka na bl. Lauru uchováva v našich srdciach, aby sme horlivo nasledovali jej príklad a stali sa tak služobníkmi Boha.

Eva Phanvanová

30.08.2012 12:37