Mladí sa venovali mediálnej tvorbe

Mladí sa venovali mediálnej tvorbe

Druhý novembrový víkend patril v stredisku v Banskej Bystrici mediálnym nadšencom. Konal sa totiž ďalší mediálny workshop, tentokrát venovaný písaniu článkov a zoznamovaniu sa s prácou na webstránke.

Úvodná časť workshopu bola venovaná opakovaniu znalostí z minulého workshopu, ktorý bol venovaný fotografii. Účastníci, ktorí boli aj na minulom workshope naučili niečo tých, ktorí prišli po prvý raz.

Hlavná časť mediálneho workshopu bola venovaná písaniu informačnej správy. Dôraz bol kladený na jasnosť a vecnosť správy, a zaujatie čitateľa, tiež na pútavý titulok správy a zaujímavý úvodný odstavec. Okrem týchto kľúčových vecí sa účastníci workshopu naučili, čo je to perex, domicil a detaily, na ktoré nezabudnúť pri písaní správy. Pre úplnosť výkladu boli spomenuté aj časté gramatické chyby a úskalia slovenčiny.

Písanie krátkej správy si účastníci hneď aj prakticky vyskúšali. Organizátori workshopu im dali spätnú väzbu a užitočné rady k tomu, načo pri tvorení správy nezabudnúť. Napísaním správy však činnosť spravodajcu nekončí. Správu je potrebné umiestniť na internet. Práve preto sa účastníci workshopu naučili, ako používať internetovú stránku, konkrétne tú u saleziánov v Banskej Bystrici.

"Účasť na mediálnom workshope ma určite pozitívne prekvapila, obával som sa toho, že sa stretneme iba my štyria, ktorí mediálne workshopy organizujeme. Pozitívne vnímam spoluprácu s ostatnými organizátormi. Príprava prebieha online a najmä cez videokonferencie, keďže sa kvôli štúdiu na vysokej škole mimo Banskej Bystrice nemôžeme stretnúť naživo,"povedal organizátor Lukáš Macko.

Do najbližšieho stretnutia budú účastníci workshopu súťažiť o najlepšiu fotografiu na tému Život v našom stredisku. Súťažné fotografie budú vytlačené vo veľkom formáte a vystavené v banskobystrickom stredisku.

Mediálne workshopy vznikli v Banskej Bystrici ako nápad direktorky sestier FMA Miroslavy Tarajovej. Jej myšlienka oslovila animátorov Andreja Leitnera, Lukáša Macka a Martina Funiaka, ktorí spolu s ňou tvoria organizačný tím mediálnych workshopov. Okrem fotografie a písania článkov sú pre účastníkov nachystané témy ako natáčanie a strih videa či grafika.

Martin Funiak

19.11.2013 12:24