Sásovského Mikuláša priviezli čierne vraníky

Sásovského Mikuláša priviezli čierne vraníky

Zvuk rolničiek, úsmevy na tvárach detí a atmosféra plná očakávania. Do Sásovej zavítal Mikuláš.

„Radosť rozdávaním rastie.“ V duchu tohto hesla sa niesol už siedmy ročník sásovského Mikuláša.

Na ihrisku pod oporným múrom sa v nedeľné popoludnie 8. 12. zhromaždili deti všetkých vekových kategórií spolu s rodičmi, aby sa stretli s Mikulášom a oslávili jeho sviatok.

Po krátkej úvodnej scénke nasledovalo vystúpenie saleziánskeho zboru STAGG. Do toho za zvuku zvoncov dorazil na ihrisko Mikuláš na koči ťahanom dvoma statnými koňmi. Nechýbali ani anjeli a čerti. Deti ich všetkých nadšene privítali.

A, samozrejme, nebol by to Mikuláš, keby niečo nepriniesol. Na otázku, čo by od neho očakávali, mali deti jasnú odpoveď. “Čokoládu,” vraví osemročná Tamarka, “darčeky,” dodáva vzápätí Paťo. Počas tejto jednoznačne najočakávanejšej časti večera dostalo darčeky viac než 350 detí.

Nielen zo strany účastníkov, ale aj zo strany organizátorov boli reakcie pozitívne. “Organizátori držia vysokú úroveň podujatia aj bez profesionálnych agentúr a účinkujúcich. Robia to bez nároku na honorár, patrí im za to veľká vďaka a úcta. Majú zásluhu na tom, že na sídlisku sa vytvára pocit domova a spolupatričnosti. Verím, že deti, mládežníci i dospeláci si odniesli kus radosti a spomienku na tvoriacu sa veľkú rudlovsko-sásovskú rodinu,” vyjadril svoje dojmy nezávislý poslanec Mestského zastupiteľstva Banskej Bystrice, ing. Milan Lichý.

Na príprave tejto akcie sa podieľali Občianske združenie Rudlová-Sásová, nezávislá občianska iniciatíva Náš domov Sásová, Združenie saleziánskej mládeže Domka, Združenie mladých Laura a Saleziáni Dona Bosca.

Dominika Macková

12.12.2013 09:30