Srdce neoklameš...

Srdce neoklameš...

Animátorky mali ďalšiu možnosť otužiť vzťahy medzi sebou v rámci budovania vzájomnej prepojenosti a otvorenosti v stredisku.

Stretli sa vo veľkej klubovni a začali netradičnými pohybovými hrami, kde nechýbal smiech a spontánnosť. Jednou z dôležitých častí bolo vzájomné podelenie sa o to, čím žije "moje" stretko, nechýbala osobná reflexia pre každú animátorku, kde mala možnosť sa zamyslieť nad tým, čo vie o svojich stretkáčkach a aký je jej animátorský postoj ku stretku (napr. či pozná ich radosti i starosti, vie si spomenúť na silné momenty zo stretka, ...). Potom mali možnosť cez videoukážky sledovať "ako to robil" don Bosco, aký štýl, metódy a taktiky používal pri stretnutí s chlapcami a čo by mohli oni dnes využiť nielen na stretku či krúžku. Na záver sa so slovami vďačnosti voči animátorom celého sveta prihovorila naša madre Yvonne Rengoat. Ďakujeme všetkým animátorkam, ktoré prišli a chcú budovať vzájomné vzťahy :)

sr. Majka

30.08.2012 12:39