Denný tábor - Sme čarovné

Denný tábor - Sme čarovné

Prázdniny sa ešte ani poriadne nerozbehli a pred kostolom sa stretli mladé animátorky, ktoré sa so svojimi dievčatami tešili na to, že spolu „navštívia“ rôzne krajiny sveta a načerpajú z ich čarovnej kultúry.

 

Každé ráno nám aj chlapcom bola odslúžená sv. omša, na ktorej sa salezián Lusco živo a výstižne dotkol témy jednotlivých dní. Kým chlapci na „divokom západe“ stavali bar, železnicu a dolovali v bani, dievčatá sa snažili obohatiť svoju dušu a zobrať si čo najviac z každého národa, ktorý navštívili. Najprv to bola ďaleká India, neskôr inuiti v Grónsku, kde sme si vyskúšali lov rýb a tuleňov. Na tretí deň sme navštívili keltov. Sestra Monika vybavila autobus a pani sprievodkyňu, ktorá nás s nadšením sprevádzala cestou do Rakúska – na hrad Orth. Po dramatickej  ceste sme zakotvili v Kittsee v čokoládovni. Dievčatá ani tak nezaujímali stroje a presklené miestnosti ako samotná predajňa. Vôňa sa tiahla po každom jej kúte a otvorené krabice s bonbónmi na ochutnávku sa po našom príchode razom vyprázdnili. 

Na konci dňa čakala dievčatá náročná bojovka o ukradnuté biateci. Ani tentoraz sa však nevzdali a dokázali získať späť svoje bohatstvo.

Nasledujúce dva dni sme strávili v tropickej Afrike a v horúcej Arábii. Sedeli sme v tieni košatých stromov a pred nami sa preháňali opálené deti v plavkách pod rozstrekovačom. Iné si krátili chvíle chytaním slona, či loptovými hrami.

No a o čom by bol tábor bez skvelej opekačky? Tento rok nás prekvapili i jemné kvapky dažďa, ktoré však boli v tomto teple vítané. 

Záverečný deň sme sa, prechádzajúc mestom, snažili plniť rôzne úlohy a dostať sa do kontaktu s miestnymi ľuďmi. Často potrebovali dievčatá riadnu dávku odvahy. Veď nie každému sa podarí dať hi5 so spiacim bezdomovcom.

Na záver nám príjemná návšteva z cudziny porozprávala veľa zaujímavostí a naučila nás pekné hry. Ako každý deň, aj tento sme si na záver zaspievali z plného hrdla táborovú hymnu – Som čarovná. Myslíme, že sa nám podarilo splniť cieľ tábora a to – viesť dievčatá k tomu, aby dokázali prijať druhého takého, aký je a nájsť v ňom tie pekné stránky. Pretože, či už máme na čele bindi, či sme z chudobných pomerov alebo či žijeme v oblasti večného ľadu - všetci sme v podstate rovnakí - a preto by sme sa mali mať všetci rovnako radi. 

 

Podujatie bolo financované aj z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

Júlia Čižmárová

29.08.2012 15:06